Presentationer från seminariet

Här hittar du presentationer och kontaktuppgifter till föreläsarna som talade på våra seminarier med temat Alkohol och arbetsliv..

Ulric Hermansson

Tel: 070-5895710, E-post: ulric@bahnhof.se 

Ulric Hermansson, socionom, med dr och forskare vid Karolinska Institutet. Pratade om motiv och möjligheter att i ett tidigt skede förhindra och åtgärda begynnande till mer omfattande alkoholproblem. Vad säger forskningen och vad är möjligt i praktiken?

Ulric Hermanssons presentation

Ulrika Skogland

Tel: 0702-968188, E-post Ulrika@fabchanges.se

Ulrika Skogland, föreläsare Fabchanges. Hur blev det så här egentligen? En personlig berättelse om en vanlig/ovanlig mamma, chef, alkoholist.

Kontakta Ulrika Skogland 

Karin Hagman

Tel: +46 8 410 249 50, Mobil: +46 733 926 106, E-post: karin.hagman@iq.se 

Karin Hagman, VD IQ-initiativet. Pratade om tecken på en dålig alkoholkultur och hur det påverkar chefer respektive medarbetare. Vad kan man göra? Konkreta exempel från verkligheten.

Karin Hagmans presentation

Magnus Nyqvist

Tel: 076 76 76 482, E-post: magnus.nyqvist@alna.se

Magnus Nyqvist, Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet. Pratade om hur man som arbetsgivare kan förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen och vilka tidiga signaler chefer bör agera på för att framgångsrikt hantera oro för alkoholproblem på arbetsplatsen.

Magnus Nyqvists presentation

Clara Leandersson

Tel: 0707 599 461 E-post: clara.leandersson@ramboll.com 

Clara Leandersson, Ramboll. Talade om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Presentation av Rambolls studie på uppdrag av Systembolaget.

Läs mer om rapporten

Martina Wilson

Tel: 031-786 16 27, Mobil: 0733-144680, E-post: martina.wilson@psy.gu.se

Martina Wilson, Leg. psykolog och doktorand i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionenGöteborgs universitet. Pratade om sin studie om hur arbetslivet kan fungera som arena för att förebygga alkoholproblem

Martina Wilsons presentation