Alkohol och arbetsliv

Seminarium i Malmö 5 mars 2020

Program

07:30 - 08:00 Registrering och frukost.

08:00 - Katarina Hultling, moderator och journalist hälsar välkommen

 
 

 

08:10 - Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning Systembolaget

 

 

08:15 - Ulric Hermansson, socionom, med dr och forskare vid Karolinska institutet. Om motiv och möjligheter att i ett tidigt skede förhindra och åtgärda begynnande till mer omfattande alkoholproblem. Vad säger forskningen och vad är möjligt i praktiken?

 

08:55 - Martina Wilson, Leg. psykolog och doktorand i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionenGöteborgs universitet. Om sin studie om hur arbetslivet kan fungera som arena för att förebygga alkoholproblem.

 

09:20 - Ulrika Skogland, föreläsare Fabchanges. Hur blev det så här egentligen? En personlig berättelse om en vanlig/ovanlig mamma, chef, alkoholist.

 
 

10:00 - Fikapaus

10:30 - Karin Hagman, VD IQ-initiativet. Om tecken på en dålig alkoholkultur och hur det påverkar chefer respektive medarbetare. Vad kan man göra? Konkreta exempel från verkligheten.

 

11:05 - Magnus Nyqvist, Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet. Om hur man som arbetsgivare kan förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen och vilka tidiga signaler chefer bör agera på för att framgångsrikt hantera oro för alkoholproblem på arbetsplatsen.

11:30 - Clara Leandersson, Ramboll. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Presentation av Rambolls studie på uppdrag av Systembolaget.