Alkohol och arbetsliv

Seminarium i Umeå 13 februari 2020

Program

08:00-08:30 Registrering och frukost.

08:30 - Katarina Hultling, moderator och journalist, hälsar välkomna.

 
 

08:40 - Hans Jungland, avdelningsdirektör verksamhetsområde Försäljning Systembolaget, inleder seminariet.

 
 

08:45 - Ulric Hermansson, socionom, med dr och forskare vid Karolinska institutet. Om motiv och möjligheter att i ett tidigt skede förhindra och åtgärda begynnande till mer omfattande alkoholproblem. Vad säger forskningen och vad är möjligt i praktiken?
  

09:20 - Ulrika Skogland, föreläsare Fabchanges. Hur blev det så här egentligen? En personlig berättelse om en vanlig/ovanlig mamma, chef, alkoholist.

 

09:55 - 10:25 Fikapaus

10:25 - Karin Hagman, VD IQ-initiativet. Om tecken på en dålig alkoholkultur och hur det påverkar chefer respektive medarbetare. Vad kan man göra? Konkreta exempel från verkligheten.

 

11:00 - Magnus Nyqvist, Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet. Om hur man som arbetsgivare kan förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen och vilka tidiga signaler chefer bör agera på för att framgångsrikt hantera oro för alkoholproblem på arbetsplatsen.

11:30 - Clara Leandersson, Ramboll. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Presentation av Rambolls studie på uppdrag av Systembolaget.

 

 
12:00 Slut