Alkohol och arbetsliv

Seminarium i Stockholm 28 november 2019.

Medverkande

 Katarina Hultling, moderator och journalist

 

 

Malin Sandquist, avdelningsdirektör Bolag och Samhälle Systembolaget

 

 

Ulric Hermansson, socionom, med dr och forskare vid Karolinska institutet. Om motiv och möjligheter att i ett tidigt skede förhindra och åtgärda begynnande till mer omfattande alkoholproblem. Vad säger forskningen och vad är möjligt i praktiken?
  

Ulrika Skogland, föreläsare Fabchanges. Hur blev det så här egentligen? En personlig berättelse om en vanlig/ovanlig mamma, chef, alkoholist.

 

Karin Hagman, VD IQ-initiativet. Om tecken på en dålig alkoholkultur och hur det påverkar chefer respektive medarbetare. Vad kan man göra? Konkreta exempel från verkligheten.

 

Magnus Nyqvist, Alna – experter på skadligt bruk i arbetslivet. Om hur man som arbetsgivare kan förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen och vilka tidiga signaler chefer bör agera på för att framgångsrikt hantera oro för alkoholproblem på arbetsplatsen.

Martina Wilson, Leg. psykolog och doktorand i hälsopsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Om sin studie om hur arbetslivet kan fungera som arena för att förebygga alkoholproblem.

Clara Leandersson, Ramboll. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – Presentation av Rambolls studie på uppdrag av Systembolaget.

 

 

Anmäl dig här