Alkohol på jobbet - vems ansvar?

I mars höll Systembolaget i samarbete med CERA, vid Göteborgs universitet, ett seminarium om alkohol i arbetslivet.

Seminariet ”Alkohol på jobbet – vems ansvar?” arrangerades av Systembolaget i samarbete med CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid Göteborgs universitet. På seminariet hölls föreläsningar om allt från hur hjärnan och kroppen påverkas av att dricka alkohol till bra tips om hur du kan jobba preventivt på arbetsplatser. Seminariet hade en populärvetenskaplig inriktning och gav utrymme åt både vetenskapliga resultat och personliga berättelser. 

I samband med seminariet gav Systembolaget i uppdrag till Kantar Sifo att göra en undersökning om alkohol kopplat till arbetsplatsen. Undersökningen visar bland annat att:

  1. Sju av tio svenska arbetstagare, 71 procent, har aldrig fått information från sin nuvarande arbetsgivare om möjliga sätt att arbeta förebyggande mot riskkonsumtion.
  2. Majoriteten, 52 procent, tycker att arbetsgivare bör arbeta aktivt för att förebygga riskkonsumtion av alkohol hos sina medarbetare.
  3. Sju av tio, 76 procent, uppger att deras åsikt ligger närmare alternativet att arbetsgivare av omsorg om medarbetarna bör försöka upptäcka alkoholberoende hos sina anställda. Bara 12 procent tycker att arbetsgivaren inte ska göra det med hänvisning till att det kan vara integritetskränkande.  
  4. Sex av tio, 65 procent, har inte fått någon information från sin arbetsgivare om hur de ska agera om de tror att en kollega har en riskkonsumtion av alkohol.

– Genom att ta ett tydligare och tidigare ansvar kan arbetsgivare förhindra att ett beroende utvecklas, förbättra sina medarbetares mående och minska sina egna kostnader. Vi vet också att en alkoholnorm som präglas av omsorg bidrar till en god arbetsmiljö. Våga diskutera vilken alkoholkultur och vilka normer ni har och vill ha på arbetsplatsen – det gynnar både medarbetare och arbetsgivare, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget.

Här kan du hitta dePowerPoint bilder som föreläsarna visade under seminariet och en aktuell skrift  medriktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande