Alkohol och kvinnor

Seminariet hölls i Stockholm den 5 mars 2015. Bland talarna fanns författaren Maggan Hägglund och flera forskare. Nedan finns intervjuer med två av dem.

Sammanfattning från seminariet

Forskningen om alkohol och kvinnor sammanfattad (pdf)

Rapport från seminariet om alkohol och kvinnor (pdf)

"Jag drack lite för mycket, lite för ofta"

Författaren och journalisten Maggan Hägglund om hur hon bröt med osunda alkoholvanor.

"Pinsamma pappor och osynliga mammor" 

Forskaren Josefin Bernhardsson avslöjar folks barndomsminnen av alkohol och föräldrar.

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande