Vill du komma på våra seminarier?

Systembolaget har i uppgift att sprida kunskap om alkoholens baksidor. Det görs via informationsinsatser och genom stöd till alkoholforskning. Våra seminarier är en del av hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till uttryck.

Vill du få inbjudningar till våra seminarier? Anmäl ditt intresse här.

Kommande seminarier:

Systembolagets forskningsdag 27/11

Tidigare seminarier

Alkohol och arbetsliv

Alkohol och kvinnor

Alkohol och träning

Alkohol och föräldrarskap