Vill du komma på våra seminarier?

Systembolaget har i uppgift att sprida kunskap om alkoholens baksidor. Det görs via informationsinsatser och genom stöd till alkoholforskning. Våra seminarier är en del av hur Systembolagets samhällsuppdrag kommer till uttryck.

Vill du få inbjudningar till våra seminarier? Anmäl ditt intresse här.

Kommande seminarier:

Välkommen på vår kunskapslunch torsdagen den 8 oktober på temat Våld och otrygghet  – alkoholens avtryck i offentliga miljöer. Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen på vår kunskapslunch torsdagen den 12 november på temat Alkohol, våld och otrygghet innanför hemmets stängda dörrar. Läs mer och anmäl dig här.

Tidigare seminarier

Alkohol och arbetsliv

Alkohol och kvinnor

Alkohol och träning

Alkohol och föräldrarskap