Välkommen på kunskapslunch 12 november

Alkohol, våld och otrygghet innanför hemmets stängda dörrar

Den 12 november arrangerar Systembolaget ett digitalt lunchsamtal med särskilt fokus på alkohol i koppling till våld och otrygghet i hemmet. Hur påverkas barn som växer upp i familjer där en eller flera vuxna dricker för mycket? Hur ser relationen mellan alkohol och våld ut? Hur har situationen för kvinnor och barn påverkats av den pågående pandemin?

Under samtalet ger experter på området tips och råd på hur man praktiskt kan agera samt ger en aktuell lägesbeskrivning av problematiken.

Anmälan

Plats: Digitalt - sändningslänk skickas separat i god tid före evenemanget.
Tid: Torsdagen den 12 november 12.00–13.00

Seminariet är kostnadsfritt. Sprid gärna vidare inbjudan i ditt nätverk!

Anmälan görs här senast måndag 9/11

Medverkande

Viktor Adolphson, områdespolis Södermalm, Polisen
Malin Sandquist, avdelningsdirektör, Systembolaget
Alexander Salzberger, författare och skådespelare vid Dramaten
Åsa Witkowski, enhetschef, NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid
Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris – Barnens rätt i samhället
Katarina Hultling, moderator

För frågor vänligen mejla till seminarium@systembolaget.se

Varmt välkommen!