Alkoholens skadeverkningar

Globalt beräknas alkohol ligga bakom cirka sex procent av alla dödsfall. Unga vuxna är de som löper störst risk att skadas eller dö av alkoholrelaterade orsaker.

När det gäller direkta fysiska skador är det berusningsdrickande som ligger bakom flest fall av drunkning, våldsbrott, fallolyckor, bränder och trafikolyckor. När en brittisk expertgrupp rankade 20 olika droger utifrån deras skadeverkningar på individ och omgivning kom alkohol överst på listan – före narkotiska preparat som heroin och crack.

Bland medelålders och äldre konstateras en översjuklighet som kan kopplas till alkohol. Främst beror de på kroniska skador till följd av lång tids alltför hög konsumtion. Exempelvis är alkohol en riskfaktor för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes – de stora folksjukdomarna i Sverige. Andra alkoholrelaterade sjukdomar är cancer i munnen, mag-tarmkanalen och bukspottkörteln, liksom fettlever och skrumplever (levercirros).

Skadar inte bara den som dricker


Alkohol kan inte bara skada den som konsumerar för mycket, utan även omgivningen påverkas. Det handlar om allt från skam och psykiskt obehag till misshandel, dråp och mord.

 En kvinna sitter på golvet i ett mörkt hörn med knäna uppdragna under hakan. Hon sträcker ut en hand som för att skydda sig.

Enkätundersökningar har visat att 50 000 svenska hushåll har ekonomiska problem till följd av en familjemedlems alkoholkonsumtion. Uppemot 15 procent av vuxna svenskar har under det senaste året haft negativa erfarenheter till följd av en familjemedlems eller annan närståendes drickande. Närmare tio procent har negativa erfarenheter av en främmande persons drickande.

Alkohol under graviditeten kan orsaka fosterskador som kan ta sig uttryck som allt från lägre IQ och hyperaktivitet till allvarliga skador som FAS, fetalt alkoholsyndrom. Det finns en stor konsensus om att nolltolerans mot alkohol under graviditeten är det enda rimliga då man inte kunnat fastställa någon säker nedre gräns.

Livsmedelsverket manar till måttfullhet

Vad gäller alkoholintag i samband med amning har Livsmedelsverket reviderat sina rekommendationer och råder till att man ska dricka med måttlighet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring alkohol och amning.

 

200 000 barn

Mer än 200 000 barn under 18 år har en förälder som har alkoholproblem. Forskning har visat att dessa barn löper en påtagligt ökad risk att själva bli missbrukare, men även för olyckor, våld och självmord.

 

Enligt Socialstyrelsens alkoholindex behandlas årligen cirka 20 000 personer i slutenvården för missbruk av alkohol. Indexet visar också att närmare 2 000 personer dör av alkoholrelaterade orsaker.

En berusad kvinna sitter i en soffa och håller en drink i ena handen och ett barn i den andra.

Alkoholindex  ett trubbigt instrument

Emellertid inkluderar Socialstyrelsens alkoholindex bara diagnoser där ordet alkohol ingår. Det innebär till exempel att varken hjärt-kärlsjukdom eller cancer tas med, även i de fall sjukdomen är alkoholrelaterad. I en studie på 365 000 personer i åtta europeiska länder kom forskarna fram till att cirka 10 procent av alla nya fall av cancer hos män och 3 procent hos kvinnor är orsakade av alkohol. Överfört till svenska förhållanden skulle det innebära att alkohol ligger bakom närmare 4 000 nya fall av cancer per år.

När det gäller dödsfall inkluderas inte heller dödsolyckor och självmord såvida inte alkohol nämns i dödsorsaksintyget.

Det är svårt att fastställa hur stora kostnader alkoholen åsamkar samhället. Beroende på hur man beräknar kostnaden för vård, frånvaro och förtidspension har man kommit fram till resultat som varierar mellan 20 och 160 miljarder kronor per år. Den största samhällskostnaden för riskbruk, skadligt bruk och beroende till 66 miljarder kronor vilket kan ställas i relation till att statens intäkt av alkoholskatten år 2017 uppgick till cirka 14,5 miljarder kronor.

Källor och läs mer i Alkoholrapporten

En vuxen och ett barn går under ett paraply i regnet

Drabbade berättar

Olivia och Agneta levde med en alkoholist. Gustaf blev nedslagen på stan. Här finns berättelser från alkoholens baksida.

Läs deras historia