Vårt bidrag till svensk alkoholforskning

Alkoholforskningen bygger kunskap om hur alkohol påverkar samhället och människan. Vi bidrar till vetenskapen genom att finansiera forskning med 10 miljoner varje år och genom att sprida resultat från alkoholforskning.

Tio miljoner till forskning

Varje år delar Systembolaget ut tio miljoner till alkoholforskning. Sex miljoner kronor är fria forskningsmedel, två miljoner kronor är vikta för juniora forskare och två miljoner kronor är vikta för ett fokusområde. Vi har två fokusområden, konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion samt anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder.

Du kan söka medel mellan den 15 maj och den 15 september varje år.

Ansök om forskningsmedel