Pågående projekt

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar varje år ut 10 miljoner till alkoholforskning. Rådet är oberoende och består av av vetenskapliga ledamöter och representanter från samhällslivet.

I projektkatalogen  hittar du information om projekt som fick stöd av Systembolagets Alkoholforskningsråd 2018.

CANs hemsida hittar du information om hur du kan söka medel från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Nästa utlysning sker i maj 2019. 

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmedelanden om projekt som tilldelats stöd av Systembolagets Alkoholforskningsråd:

2019

10 miljoner till utvalda alkoholforskningsprojekt

Alkoholforskare i Uppsala får anslag

Alkoholforskare i Lund får anslag

Alkoholforskare i Stockholm får anslag

2017

Alkoholforskare i Linköping får anslag

1,4 miljoner till alkoholforskning i Göteborg

3,7 miljoner till alkoholforskning i Stockholm

700 000 till alkoholforskning i Västerås