Finns ofarligt drickande av alkohol?

Hur mycket alkohol kan jag dricka utan att det blir farligt för kroppen och knoppen? Frågan är lika vanlig som svårbesvarad. Men en sak är säker: Ju mindre du dricker, desto bättre är det.

Det finns inget ofarligt drickande. Modern forskning visar att alkohol är skadligt från första glaset och att riskerna ökar gradvis i samband med konsumtionen. 

Det finns något som kallas för riskbruk eller riskkonsumtion. Det är en alkoholkonsumtion som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. 

Standardglas 

Illustrationen visar hur mycket av olika drycker som räknas som ett standardglas. Hur mycket ett standarglas innehåller beror på hur hög alkoholhalten i drycken är. 

Det finns också något som kallas för intensivkonsumtion som på samma sätt anger hur mycket en person kan dricka vid ett och samma tillfälle utan en förhöjd risk. I det här sammanhanget talar man om måttet standardglas.

  • För kvinnor innebär en konsumtion över 9 standardglas per vecka en förhöjd risk. Intensivkonsumtion är mer än 3 standardglas vid ett och samma tillfälle. 
  • För män innebär en konsumtion över 14 standardglas per vecka en förhöjd risk. Intensivkonsumtion är mer än 4 standardglas per tillfälle.

Det låter ganska mycket, eller hur? En man skulle till exempel kunna dricka 2 standardglas per dag. En kvinna skulle kunna dricka 3 standardglas fredag och 3 standardglas lördag, plus 1 standardglas söndag, tisdag och onsdag.

Man ska inte se riskkonsumtionsgränsen som en rekommendation över hur mycket man kan dricka. Personer är olika känsliga för alkohol och dess skadeverkningar.

Ett bra sätt att se över sitt drickande är att göra nättestet alkoholprofilen.se.Det går snabbt och är anonymt.

Dricka mindre är bra för hälsan

Det är tveklöst bättre för kroppen och hälsan att dricka lite. Gör du det så fortsätt. Dricker du precis under eller på gränsen, minskar du riskerna som är förknippade med alkohol om du dricker mindre.

Läs mer om alkohol och hälsa

Att dricka som i exemplen ovan är inte ofarligt. Det finns nämligen flera om och men att ta hänsyn till när det gäller gränsen för riskkonsumtion. Låt oss titta på närmare på dem.

Låg risk är inte noll risk

Alkohol är aldrig helt ofarligt och det är inte nyttigt. Alkohol är trots allt ett gift. Med andra ord: att ligga under riskkonsumtionsgränsen är inte samma sak som noll risk. Ju närmare du kommer gränserna, desto högre risk löper du för att drabbas av negativa hälsoeffekter. 

Olika människor löper olika risk

Riskkonsumtionsgränsen bygger på statistik och grupper som har undersökts. Personer löper dock olika stor risk för alkoholskador och alkoholproblem. De som är känsligast - ofta de med anlag eller de som tål mycket alkohol - bör dricka mindre. Äldre bör halvera siffrorna för riskkonsumtion.

Kroppen påverkas direkt

Levern påverkas från första droppen. Risken för cancer ökar också direkt.

Hjärnan och kroppen tar skada av berusning.

Berusning är ett tecken på förgiftning. Ju oftare du blir berusad eller ju fullare du blir, desto högre risk för alkoholskador. Känner du något dagen efter eller sover du dåligt på grund av alkoholen, är det tecken på att det blev för mycket. Även om du bara drack något glas.

Regelbundet drickande riskerar föda ett beroende

Ett litet glas varje dag ökar risken för att successivt börja dricka mer. Det kan leda till ett beroende. 

Alkohol innehåller mycket kalorier

För många kalorier totalt sett kan orsaka hälsoproblem.

Drickande ökar risken för olyckor och ånger

Att trilla och råka ut för andra olyckor är vanligare när du har druckit. Du kan inte heller göra sådant du kanske vill, till exempel skjutsa familjen. Det kan hända att den som dricker lite mycket säger saker som de ångrar.

Gravida har nolltolerans

Alkohol kan leda till fosterskador och någon säker konsumtion finns inte. Därför ska gravida inte dricka alls. Även ammande ska dricka måttligt.

Hur mycket är ett standardglas? 

Standardglas är ett mått som alkoholforskarna har enats om. Det innehåller 12 gram ren alkohol, vilket översatt till olika drycker blir:

Dryck Mängd
Vin 10-15 cl
Starköl 33 cl
Folköl 50 cl
Sprit 4 cl

Omräkningen till cl är ungefärliga, då procenthalten varierar i drycker. 

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Barn, anhöriga och skattebetalare - alla kan påverkas negativt av att någon annan dricker. Här tittar vi på alkoholens andrahandsskador.

Passivt drickande