Gå till huvudinnehåll

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en undersökning* som IQ genomfört i samarbete med Sifo uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras eget drickande påverkat personer i deras omgivning negativt.

Det är vanligt att människors alkoholvanor påverkar andra personer negativt, det kan handla om allt ifrån våld och övergrepp till att känna sig otrygg eller rädd.

– Fler behöver reflektera över hur deras drickande påverkar personer i sin omgivning. Jag är övertygad om att en ökad självinsikt kring hur den egna alkoholkonsumtionen påverkar andra leder till att många av de negativa effekterna av passivt drickande minskar, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

Många drabbas negativt

  •  4 av 10 (42 procent) har påverkats negativt av sin partners alkoholkonsumtion, bland män var siffran 26 procent och motsvarande siffra för kvinnor var 56 procent.
  • 35 procent har påverkats negativt av en förälders alkoholkonsumtion.
  • Drygt 2 av 3 (67 procent) har påverkats negativt av sina vänners alkoholkonsumtion.

– Det är jätteviktigt att fundera över hur och vem jag blir när jag dricker och hur det påverkar andra. Ett sätt att ta reda på det är att fråga personer i ens omgivning hur jag uppfattas när jag dricker alkohol och om det är något jag behöver ändra på, säger Anna Kervall, tf vd på IQ.

Ytterligare resultat från undersökningen

- Över hälften (51 procent) uppger att andra personers alkoholkonsumtion fått dem att känna sig kränkta, bland män var den siffran 38 procent och motsvarande siffra bland kvinnor var 65 procent.

- 7 av 10 uppger att andra personers alkoholkonsumtion fått dem att känna sig otrygga, bland män var den siffran 63 procent och motsvarande siffra bland kvinnor var 79 procent.

- Nästan 9 av 10 (88 procent) tror även att det är vanligt att människor påverkas negativt av andras alkoholkonsumtion.

Se faktablad för ytterligare resultat från undersökningen

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 25 oktober – 30 oktober 2017 bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel.

En gravid kvinna leder sin cykel

Går det att dricka lite under graviditeten?

En del kan ha hört att det är okej att dricka lite grann under graviditeten. Det är fel. Rådet är att inte dricka alkohol alls.

Alkohol och graviditet