Andra språk

เราคือ Systembolaget

Systembolaget เป็นกลุ่มร้านค้าที่มีเอกสิทธิ์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทสุราภายใต้การครอบครองของรัฐ กลุ่มร้านค้านี้ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไรเพราะเป็นวิธีการลดปัญหาที่เกิดจากสุราคา เมื่อปราศจากแรงจูงใจจากผลกำไร เราจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องชักจูงให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มประเภทสุราในปริมาณมาก หรือจำหน่ายให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี

คุณต้องอายุ 20 ปีเป็นอย่างต่ำถึงจะอนุญาตให้ซื้อสินค้าใน Systembolaget บุคคลที่ซื้อสุราต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหากพนักงานขอดู

ถ้าเรารู้ว่ามีบุคคลจำหน่ายหรือให้สุรากับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะปฏิเสธการซื้อดังกล่าว 

คุณยินดีซื้อสินค้าในร้านค้า Systembolaget เมื่อคุณอยู่ในสภาพสร่างเมา

  • เรามีสินค้าให้เลือกจำนวนมากและเปิดให้บริการทั่วประเทศ
  • กิจการของเราไม่แข่งขันกับตลาด เราไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันผู้จัดหาสินค้าหรือแบรนด์ใด
  • กิจการของเราไม่หวังผลกำไรและไม่จำหน่ายเพื่อให้ได้ยอดขายสูงสุด