Forskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Från och med 2017 delas 10 miljoner kronor ut per år. Såväl etablerade som juniora forskare välkomnas.

Alkoholforskningsrådet, som är fristående från Systembolaget, består av 11-15 ledamöter. Välrenommerade experter och forskare inom alkoholforskningsområdet samt företrädare för allmänna samhällsintressen sitter i rådet. Det finns även representation av expertis från övriga Norden.

Ansök om medel för forskning

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. Av ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället.

Ansökningsperioden är 15 maj till 15 september. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaforskning) ansvarar för administrationen.

Ansök via vårt ansökningssystem på can.se.

Bedömnings- och beslutsprocess

Forskningsanslagen söks i konkurrens och bedömningen görs genom sakkunnig granskning. Vid behov anlitas externa granskare.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar och prioriterar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans, följande forskningsinriktning:

  1. Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig alkoholforskning.
  2. Klinisk/patientnära forskning.
  3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

Sökande ska vara disputerad.

Alkoholforskningsrådets sammansättning

Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning. Ledamöterna utses för tre år i taget.

Företrädare för allmänna samhällsintressen

Anna Carlstedt, ordförande
Utbildningsledare Stockholms universitet

Åsa Magnusson
Sektionschef vid Akademiska Sjukhuset Uppsala

Gabriel Wikström
Nationell samordnare för Agenda 2030

Lennart Rådenmark
Tidigare Samordnare för ANDTS i Västra Götalands län

Karin Schulz
Chef för utredning och analys på Institutet för mänskliga rättigheter

Vetenskapliga ledamöter

Anders Hammarberg, vice ordförande
Karolinska Institutet

Kim Bloomfield
Aarhus universitetet, Danmark

Joar Guterstam
Karolinska Institutet

Nitya Jayaram Lindström
Karolinska Institutet

Ingeborg Lund
Folkhelseinstituttet, Norge

Kirsimarja Raitasalo
Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland

Bo Söderpalm
Göteborgs universitet

Mats Ekendahl
Stockholms universitet

Martin Stafström
Lunds universitet

Ersättare för nordiska ledamöter

Geir Scott Brunborg
Folkhelseinstituttet, Norge

Lotte Vallentin-Holbech
Aarhus universitetet, Danmark

Yaira Obstbaum-Federley
Helsingfors universitet, Finland