Alkohol och sjukdomar

Alkohol och cancer

Alkohol orsakar hundratusentals cancerfall varje år i världen. Ju högre alkoholintag, desto högre cancerrisk. Även måttligt drickande ökar risken.

Alkohol är efter rökning den största riskfaktorn bakom att människor utvecklar cancer i Sverige. 5,8 procent av alla cancersdödsfall beräknas vara orsakade av alkoholkonsumtion.

Alkohol kan orsaka cancer i flera organ. Tydligast samband har konstaterats mellan alkoholkonsumtion och cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjocktarm, ändtarm och bröst. Det finns också troliga samband mellan alkohol och cancer i en rad andra av kroppens organ.

Tre saker alla inte vet om alkohol och cancer

  1. Vilken dryck – om det är vin eller sprit till exempel - har ingen betydelse för cancerrisken. 
  2. En undersökning från 2022 visar att 8 av 10 svenskar vet att alkoholkonsumtion kan öka risken för att få cancer.  De flesta tror däremot att det enbart gäller vid hög konsumtion.
  3. Risken att få cancer orsakad av alkohol är störst hos dem som har hög alkoholkonsumtion, men även låg och måttlig konsumtion ökar risken.

Läs mer om alkohol och cancer

Nationellt informationsinitiativ under ledning av Regionalt Cancer Centrum alkoholochcancer.se

Cancerfonden: Alkohol och cancer hänger ihop - så minskar du risken | Cancerfonden