Bruk och beroende

Alkoholförgiftning

Alkoholförgiftning kan vara allt från nästan ofarligt till direkt livshotande.

Redan vid 0,5 promille räknas du, enligt den medicinska definitionen, som alkoholförgiftad.

Bild på Lotfi Khemiri, doktorand på Karolinska institutet

 Alkoholförgiftning betyder överdosering av alkohol. Den absoluta majoriteten av fallen behöver inte ta kontakt med sjukvården, säger Lotfi Khemiri, doktorand på Karolinska Institutet och beroendeläkare på Beroendecentrum.

Ett av de vanligaste förloppen för en måttlig eller uttalad alkoholförgiftning är att någon dricker för mycket och sedan somnar. När det händer tar vänner eller andra hand om personen och det blir inte mer dramatiskt än så. Men alkoholförgiftning kan också få väldigt allvarliga konsekvenser.

 100 till 200 personer dör varje år i alkoholförgiftning, ofta i kombination med andra droger eller läkemedel. Man dör av att man slutar andas eftersom alkohol slår ut andningscentret. Eller av att man sover så tungt att man inte vaknar när man kräks och därför får ner maginnehåll i luftvägarna och kvävs. En del av dödsfallen är självmord, men det är ofta svårt att avgöra i efterhand om det varit en överdosering av misstag eller självmord, säger Lotfi Khemiri

Vad är då en livshotande dos av alkohol? För en person som inte är så van att dricka är den dödliga dosen ungefär 1,25 flaskor sprit, fyra flaskor vin eller 14 starköl. Förutsatt att mängden dricks snabbt, antagligen på mindre än 30 minuter. Men vad som är en livshotande dos beror också på kroppsbyggnad och kön.

När ska du kontakta sjukvården

För det mesta behöver sjukvården inte kontaktas för att någon har en alkoholförgiftning men det finns tillfällen då det behövs.

 Som en väldigt grov regel: Om någon enbart har druckit alkohol, går att väcka och tala med, har normal andning, puls och ansiktsfärg - så lägg personen i stabilt sidoläge och låt personen sova ruset av sig, säger Lotfi Khemiri och fortsätter:

 Har personen andra sjukdomar, har tagit andra droger eller läkemedel tillsammans med alkohol eller har onormal andning, puls eller ansiktsfärg så bör man kontakta sjukvården akut. 

Långsiktiga skador av alkoholförgiftning

Att drabbas av alkoholförgiftning någon enstaka gång ger inga långsiktiga konsekvenser för kroppen. Däremot är det en varningssignal och ett bra tillfälle att reflektera över sin alkoholkonsumtion. Risken för att utveckla ett beroende ökar också:

 Vid upprepat berusningsdrickande ökar risken för att man utvecklar ett beroende av alkohol på sikt, då hjärnan utvecklar en tolerans mot alkoholen och man behöver större och större mängder för att uppnå samma effekt.

Olika nivåer av alkoholförgiftning

Mild alkoholförgiftning 0,5 – 1,5 promille. Pratighet, eufori, långsammare tal, långsammare reaktionsreflexer.

Måttlig alkoholförgiftning 1,5 – 3 promille. Koordinationssvårigheter, alkoholdoft, humörsvängningar, eventuell aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, sluddrande tal.

Uttalad alkoholförgiftning 3 – 5 promille. Illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, sömnighet, osammanhängande i tal och tanke.

Livshotande alkoholförgiftning över 5 promille. Koma, kramper, djup sömn med snarkande, långsam andning, cirkulatorisk påverkan, andningsdepression, hypoxi, hyperapné (högröd, blålila ansiktsfärg).1

En senior kvinna gömmer sitt ansikte i sina händer.

Passivt drickande: Alkohol påverkar även de som inte dricker

Passivt drickande