Bruk och beroende

Ett glas vin om dagen - nyttigt eller farligt?

Rapporter om alkoholens effekt på hälsan dyker upp titt som tätt. Ena gången är ett glas bra för hjärtat, nästa gång är det dåligt. Hur är det egentligen? Alkoholforskaren och läkaren Sven Andréasson reder ut hur sambandet ser ut.

Frågan om alkoholens positiva hälsoeffekter har diskuterats i decennier och delat forskningsvärlden. Det har främst handlat om att måttliga mängder alkohol kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Under 2014 och 2015 kom två studier som gav nytt vetenskapligt sken på området. Slutsats av resultaten från studierna? Alkohol är troligen inte bra för hälsan, inte ens i små mängder.

– Det verkar snarast vara tvärtom, att alkohol även i måttlig mängd är en risk. Den är liten om man dricker lite, den ökar ju mer man dricker, säger Sven Andréasson, alkoholläkare, forskare och professor i socialmedicin, i filmen här ovan.

Slutsatsen idag är att måttligt drickande snarare är en indikator på bra hälsa, än en förklaring till den goda hälsan.

Metodproblem i tidigare studier

Hur kommer det sig då att en del tidigare studier har visat att alkohol kan förebygga sjukdomar och skydda hjärtat?

Sven Andréasson pekar på genomgående metodproblem i tidigare undersökningar. Medicinska studier bygger vanligtvis på jämförelser mellan slumpvis fördelade grupper. Då kan forskarna dra tillförlitliga slutsatser.

I studierna om måttlig alkoholkonsumtion har detta angreppssätt inte använts en enda gång. Resultaten blir därför vetenskapliga frågetecken, menar Sven Andréasson och flera med honom.

En stor brittisk studie baserad på en sammanställning av 56 studier från olika länder har använt en mer tillförlitlig metod än de traditionella alkoholstudierna.

Det bästa visade sig vara att inte dricka, och man såg att hjärt- och kärlsjukdomarna ökade ju mer man drack, säger Sven Andréasson.

Så man bör inte dricka alls?

– Nja, alkohol är generellt sett inget stort hälsoproblem i mindre mängder, men det främjar inte hälsan. Det är som feta såser och goda efterrätter. Det är tråkigt att avstå till hundra procent och något man kan unna sig, men det är inte bra att äta för mycket och för ofta. Läkare bör därför inte rekommendera alkohol.

Tidigare har det hetat att ett litet glas vin om dagen kan skydda hjärtat för äldre. Är det inte längre giltigt?

– Utifrån den senaste forskningen är det svårt att säga att det finns en skyddande effekt ens för dem. Det betyder inte att de måste sluta dricka, men det skyddar inte hjärtat.

Blodtrycket går upp om man dricker mycket, men ibland sägs det att måttlig konsumtion kan hålla nere blodtrycket. Hur är det med det?

– Blodtrycket ökar även vid måttlig konsumtion, enligt den nya brittiska studien, vilket också stöds av det stora flertalet av tidigare studier.

Hur är det med ett litet glas för att förebygga typ 2-diabetes (åldersdiabetes)?

– Även sådana resultat är ifrågasatta idag. Däremot är forskningsvärlden ense om att en högre alkoholkonsumtion alltid ökar risken för diabetes.

Att måttliga mängder alkohol motverkar demens och är bra för minnet, vad säger forskningen om det i dag?

– De senaste studierna talar snarast för motsatsen. Hjärnan krymper med åldern och den krymper mer för de som dricker mycket alkohol.

Slutligen, hur är det med alkoholen och kolesterolet?

– Alkohol höjer nivån på det goda kolesterolet, men studier de senaste åren har visat att detta inte påverkar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

Se filmen där alkoholforskaren och läkaren Sven Andréasson berättar

Mer om de två studierna från 2014-2015

I den ena studien använde forskargruppen samma metodik som i tidigare studier om måttlig alkoholkonsumtion, men försökte så långt som möjligt kontrollera för kända metodproblem. Forskarna fann små skyddande effekter av måttligt drickande bland medelålders män och äldre kvinnor. Forskarlaget tvivlar dock på om de skyddande effekterna verkligen beror på alkoholen i sig och inte på andra faktorer som man vet ger bättre hälsa, till exempel ett rikare socialt liv och mer motion. 
Här kan du läsa mer om studien.

Forskargruppen bakom den andra studien använde sig av en ny metodik där man utnyttjade slumpmässiga genetiska skillnader i människors förmåga att bryta ned alkohol. Det ger möjlighet att jämföra två grupper, de som bryter ned långsamt respektive normalsnabbt (samtidigt som alla andra faktorer som har komplicerat tidigare studier var lika). De som bryter ned långsamt drack mindre än de som bryter ned normalsnabbt. Om en måttlig alkoholkonsumtion har en skyddande effekt så borde de som dricker mindre eller inte alls få mer hjärt- och kärlsjukdomar och högre dödlighet, eftersom de inte får den skyddande effekten. Forskarna fann motsatsen, de som drack mindre hade färre sjukdomar och dödlighet. 
Här kan du läsa mer om studien.

 

Hur fort går alkohol ur kroppen?

Förbränning