Hjälp och stöd

Finns ofarligt drickande av alkohol?

Hur mycket alkohol kan jag dricka utan att det blir farligt för kroppen och knoppen? Frågan är lika vanlig som svårbesvarad. Men en sak är säker: Ju mindre du dricker, desto bättre är det.

Det finns inget ofarligt drickande. Modern forskning visar att alkohol är skadligt från första glaset och att riskerna ökar gradvis i samband med konsumtionen. Däremot finns det nivåer där risken att drabbas av negativa konsekvenser av alkoholkonsumtion bedöms vara låg för de flesta.

Lågriskkonsumtion

I Sverige har det länge saknats rekommendationer om lågriskkonsumtion av alkohol, något som funnits länge i många länder. Men 2018 presenterade en svensk forskargrupp ett vetenskapligt underlag kring alkohol och hälsorisker. I underlaget finns en definition av lågriskkonsumtion.

Lågriskkonsumtion för friska män och kvinnor är när man dricker färre än tio standardglas per vecka, och inte mer än tre standardglas vid samma tillfälle. Man ska också ha någon dag i veckan då man inte dricker alls.

Hur stort är ett standardglas?

Ett standarglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Vilket motsvarar till exempel 50 cl folköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit. 

Illustrationen visar hur mycket av olika drycker som räknas som ett standardglas. Hur mycket ett standarglas innehåller beror på hur hög alkoholhalten i drycken är. 

Ett bra sätt att se över sitt drickande är att göra nättestet alkoholprofilen.se.Det går snabbt och är anonymt. Laddar du ner vår app måttfull kan du också få hjälp att hålla koll på ditt drickande.

Låg risk är inte noll risk

Alkohol är aldrig helt ofarligt och det är inte nyttigt. Alkohol är trots allt ett gift. Med andra ord: att hålla sig under rekommendationerna är inte samma sak som noll risk. Ju närmare du kommer gränserna, desto högre risk löper du för att drabbas av negativa hälsoeffekter. 

Kroppen påverkas direkt

Levern påverkas från första droppen och risken för att utveckla cancer ökar kontinuerligt, ju högre konsumtion desto högre risk.

Läs mer: Alkohol och sjukdomar

Hjärnan och kroppen tar skada av berusning. Berusning är ett tecken på förgiftning. Ju oftare du blir berusad eller ju fullare du blir, desto högre risk för alkoholskador. Känner du något dagen efter eller sover du dåligt på grund av alkoholen, är det tecken på att det blev för mycket. Även om du bara drack något glas.

Regelbundet drickande riskerar föda ett beroende

Ett litet glas varje dag ökar risken för att successivt börja dricka mer. Det kan leda till ett beroende. 

Drickande ökar risken för olyckor och ånger

Att trilla och råka ut för andra olyckor är vanligare när du har druckit. Du kan inte heller göra sådant du kanske vill, till exempel skjutsa familjen. Det kan hända att den som dricker lite mycket säger saker som de ångrar.

Gravida bör inte dricka alls

Alkohol kan leda till fosterskador och någon säker konsumtion finns inte. Därför ska gravida inte dricka alls. Även ammande ska dricka måttligt.