Bruk och beroende

Minnesluckor orsakade av alkohol

Ungefär hälften av de unga vuxna som konsumerar alkohol har någon gång drabbats av en minneslucka. Vad beror minnesluckor på, hur farligt är det och går det att undvika?

Bild på Lotfi Khemiri, doktorand på Karolinska institutet
Lotfi Khemiri är doktorand på Karolinska Institutet och beroendeläkare på Beroendecentrum.                      

– Ett vanligt missförstånd är att minnesluckor är samma sak som att "däcka". Så är det inte. Den som "däckar" drabbas av alkoholförgiftning och somnar. En minneslucka definieras i forskningen som en episod när du tappar förmågan att lagra in nya minnen under pågående alkoholintag.

Troligen orsakas minnesluckor av alkoholens hämmande effekt på hippocampus. Hippocampus är hjärnans minnecentral och är ansvarig för att lagra in nya minnen. 

Jag har många gånger hört folk säga att de minns sista shotten och sen är allt svart. Jag har aldrig hört någon säga: Det sista jag minns är lättölen.

I de studier som finns beskrivs två olika sorts minnesluckor, blockminnesluckor och fragmentariska minnesluckor:

Blockminneslucka inträffar i regel vid högre berusningsgrad och innebär att du inte minns någonting från det att du börjar dricka alkohol till morgonen efter. Du kommer inte heller i efterhand kunna återskapa minnen från kvällen.

Fragmentarisk minneslucka kan du ha drabbats av om du dagen efter blir påmind om saker som hänt kvällen innan och då får fram minnesbilder. Det som händer i kroppen när fragmentariska minnesluckor inträffar är att berusningen periodvis går upp och då kan du inte lagra minnen. När berusningen går ner igen fungerar minneslagringen som den ska. 

– Alkohol påverkar hjärnans exekutiva funktioner, till exempel förmågan att fatta beslut och förstå konsekvenserna av dessa beslut. Det kan leda till minskade hämningar och till att den som dricker blir lite mer pratsam eller lite gladare, säger Lotfi Khemiri och fortsätter: 

– Det kan också leda till att en del gör saker de senare ångrar, exempelvis beter sig socialt olämpligt eller hamnar i bråk vilket givetvis inte känns särskilt roligt nästa dag.

Att man är kraftigt alkoholpåverkad och har en minneslucka betyder däremot inte att man inte kan bli utsatt för saker mot ens vilja, till exempel brott. Det är en helt separat fråga. 

– Jag har träffat många patienter som under alkohol- och drogpåverkan haft minnesluckor och blivit utsatta för olika former av brott exempelvis stöld, misshandel och sexuella övergrepp. Ibland så minns dom delar av händelserna, ibland minns dom ingenting alls – men oavsett vad så uppmanar jag alltid dessa personer att polisanmäla brottet.

Alkoholen påverkar olika personer på olika sätt. Mitt under en minneslucka kan korttidsminnet och andra ganska komplexa funktioner som motorik och språk fungera. En del kan alltså, trots minneslucka, interagera med andra, fullfölja konversationer eller till och med köra bil men minnena lagras ibland inte när du har mycket alkohol i kroppen. Så det vanliga för den som drabbas av en minneslucka är att minnas kvällen fram till en viss punkt, oftast fram till punkten när hen börjar dricka alkohol för att sedan vakna tio eller tolv timmar senare och inte veta vad som har hänt under den perioden. 

Är minnesluckor farligt?

Att dricka mycket alkohol är aldrig bra. Att drabbas av en minneslucka någon enstaka gång orsakar däremot ingen direkt skada på kroppen. Men; minnesluckor orsakade av alkohol kan kopplas ihop med andra negativa effekter. 

Studier på universitetsstudenter har visat att minnesluckor ofta är förknippat med hög generell alkoholkonsumtion och rökning. Minnesluckor innebär också större risk att du gör bort dig eller hamnar i bråk med en partner eller vänner. Att du sedan inte minns vad som har hänt kan förvärra situationen.

Utöver de emotionella effekterna visar studier att risken för kroppsliga skador ökar. Bland de som drabbas av minnesluckor är det vanligare att råka ut för skallskador, frakturer och olyckor. 

Vill du testa dina alkoholvanor för att se hur du ligger till så kan du göra det på 1177 vårdguiden eller på IQ:s självtest alkoholprofilen. Om du är orolig så kan du också gå till din vårdcentral för att få hjälp där. 

Hur undviker jag minnesluckor orsakade av alkohol?

Människor verkar ha olika lätt att vid olika tillfällen drabbas av minnesluckor men generellt behöver du komma över 0.6 promille för att drabbas av en minneslucka. Vanligast är att minnesluckor inträffar vid två promille. Läs mer om promille här. 

– Det är stor skillnad på att dricka samma alkoholmängd på kort tid jämfört med att sprida ut det under kvällen. Det har att göra med hur alkoholen metaboliseras. Kroppen gör sig av med alkohol i en viss fast takt, så om man dricker mycket på kort tid får man en väldigt hög promillehalt de närmsta timmarna jämfört med om man sprider ut drickandet under en längre tid. Säger Lotfi Khemiri.

Att undvika att dricka alkohol är ett sätt att undvika minnesluckor, men om du vill dricka finns det vissa beteenden som ökar risken för minnesluckor: 

  • Att dricka snabbt
  • Att leka dryckeslekar
  • Att dricka alkoholstarka drycker

– Jag har många gånger hört folk säga att de minns sista shotten och sen är allt svart. Jag har aldrig hört någon säga: Det sista jag minns är lättölen.

Annika Jankell

Det finns inga genvägar

Läs intervjun