Forskarnas råd om alkohol och träning

Alkohol kan påverka träningen på ett eller annat sätt. Ju mindre du dricker desto lättare är det till exempel för kroppen att bygga muskler och få positiv effekt av din träning. Vi har pratat med Mikael Mattsson och Örjan Ekblom, idrottsforskare på GIH, om förhållandet mellan alkohol och träning.

Alkohol innan träning

Går det bra att träna efter att man har druckit alkohol? Mikael Mattsson ger svar på frågan om man bör ställa in träningen efter att ha druckit ett glas vin eller öl.

– Nej, inte ställa in träningen, man kan inte använda det som ett alibi på det sättet, säger han.

Klart är att alla människor reagerar olika på alkohol och enligt Mattsson kan det vara klokt att vänta lite med träningen om man känner sig påverkad av alkohol.

Vidare säger han att det kan vara bra att välja en enklare träningsform då alkoholen försämrar koncentrationen.

Alkohol efter träning

Är hela träningspasset bortkastat om man dricker alkohol efteråt? Inte enligt Örjan Ekblom.

– Att effekten helt skulle försvinna är en myt, säger han.

Däremot bromsar alkohol kroppens positiva effekter som följer med träning. Hur stor bromsen blir är individuellt och beror på hur mycket man dricker.

– Ju mer alkohol vi dricker, desto större blir bromsen, förklarar han.

Alkohol och styrketräning

När det kommer till alkoholens effekter på styrketräning så har mängden alkohol stor betydelse. Små mängder alkohol påverkar inte mycket, medan större mängder ger försämrad effekt. Förmågan att bygga muskler påverkas negativt av alkohol.

- Om man är intresserad av att bli så stor och stark som möjligt så ska man kanske minimera eller till och med eliminera alkoholintaget, säger Mikael Mattsson.

Mattsson förklarar att detta hänger ihop med att kroppens tillväxthormoner och testosteronnivåer sänks av alkohol.

Sporter som påverkas mest av alkohol

Alkohol har störst påverkan på precisionen, koordinationen och balansen. Sporter där det krävs mycket av dessa komponenter är i synnerhet lagbollspel.

– I lagbollspel, där man måste ta in många inryck och fatta många beslut, kommer påverkan att vara stor. Allvarligast är antagligen att skaderisken ökar markant, och i lagbollspel kan man ju riskera att skada både sig själv, medspelare och motspelare, säger Mikael Mattsson.

För att undvika ovanstående risker är det bättre att välja en konditionsbaserad sport, där du tränar själv, exempelvis längdskidåkning eller jogging.

Träna bakfull

Det går att träna bakfull om du är helt frisk, det förefaller inte vara farligt för hjärtat. Däremot ska man ha klart för sig att skaderisken ökar, menar Örjan Ekblom.

Även om det aldrig är bra att bli bakfull ur hälsosynpunkt, så är det bättre att träna än att inte träna alls. Enligt Ekblom kan det dock vara en bra idé att vänta några timmar till dess att kroppen har återhämtat sig.

Kompensationsträning

Att träna för att kunna dricka alkohol är en kombination som inte alltid går ihop. Träning i sig minskar dock inte risken för ett alkoholberoende.

Kort sagt är alkohol inte bra för hälsan, medan träning är det. Det går således inte att helt kompensera bort alkoholens negativa effekter med träning.

– Generellt sett kan man inte prata om kompensation i det här fallet, säger Örjan Ekblom.

Det finns dock vissa områden där man faktiskt kan tala om kompensation, för den som dricker små mängder.

– Ett sådant är det faktum att alkohol innehåller en hel del energi, något vi kan förbränna genom att träna. Ett annat exempel skulle kunna vara att alkohol sänker nivåerna av några viktiga hormoner i kroppen, som träning sedan kan höja och kompensera upp, säger han.

Tips om alkohol och träning

Slutligen vill vi, med hjälp av forskarna på GIH, ge några samlade tips kring alkohol och träning. Här kommer tre råd som grundar sig i en sammanfattning av 300 vetenskapliga artiklar inom området.

  •  Använd inte alkoholen som alibi för att inte träna.
  • Ju mindre du dricker, desto bättre är det för träningen.
  • Välj hellre löpning eller en annan konditionsidrott än lagbollsport eller styrka om du har festat till det.