Passivt drickande

”Var uthållig – behovet av hjälp kan öka efter krisen”

Antalet samtal till Kvinnofridslinjen hade ännu i maj inte ökat i samband med corona-krisen, men det finns beredskap för ett högre tryck.

– Vi är beredda på att samtalen kan öka och följer noga utvecklingen. Vi prioriterar att se till att det finns personal så att Kvinnofridslinjen kan vara öppen dygnet runt som vanligt även under den här krisen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. NCK pekar på fyra viktiga åtgärder för att våld i nära relationer ska kunna upptäckas under pandemin.

– Alla måste göra sin del för att våldet ska kunna upptäckas nu under coronakrisen, säger Åsa Witkowski.

  1. Bryt isoleringen. Vi kan alla hjälpas åt och ta vårt gemensamma samhällsansvar genom att hålla kontakt med vänner och arbetskamrater. Knacka på hos grannen för att bryta isoleringen och visa att du finns där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö även vid distansarbete.
  2. Ställ frågor om våld. Alla inom till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver kunna se tecken på våld och ställa frågor om de uppfattar att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.
  3. Sprid numret till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Telefonen är bemannad av sjuksköterskor och socionomer som är vana att möta människor i kris. Utöver den som är utsatt för våld är även anhöriga, vänner och yrkesverksamma välkomna att ringa för stöd och rådgivning.
  4. Var uthållig. Erfarenheten visar att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet. NCK räknar med att det kommer att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är över och det är samhällets skyldighet att tillhandahålla det. Att få rätt stöd – i allt från mötet med socialtjänsten och Försäkringskassan till besöket på vårdcentralen eller hos polisen – kan vara livsavgörande.

Läs mer om arbetet vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid