Samhälle

Alkoholen påverkar så väl enskilda individer som samhället i stort. Alkoholen beräknas kosta samhället 103 miljarder kronor. Systembolaget arbetar genom olika initiativ och samarbeten för att minska alkoholens skador på samhället.