Alkoholpolitik

Gårdsförsäljning

En tredje utredning om gårdsförsäljning har lagts fram den 8 december 2021. Utredningens förslag skulle innebära att man inför en omfattande och vinstdrivande detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige.

Systembolaget är en del av en framgångsrik svensk alkoholpolitik som delvis förklarar varför svenskar dricker mindre än andra européer. Med en lägre alkoholkonsumtion följer färre skador på grund av alkohol. Utredningens förslag riskerar att slå sönder Sveriges framgångsrika alkoholpolitik vilket skulle kunna leda till att fler far illa på grund av alkohol.

Utredningens förslag

Utredningens förslag är inte ett förslag om gårdsförsäljning. Utredningen skulle enligt direktiven syfta till att säkra besöksnäringen på landsbygden. Förslaget som nu har kommit handlar om något helt annat och öppnar upp för försäljning av stora mängder alkohol alla dagar i veckan – såväl i storstad, som tätort och landsbygd. Förslaget värnar inte folkhälsan eller rådande alkoholpolitik.

Utredningsförslaget strider mot båda de grundläggande förutsättningarna för utredningens uppdrag - att detaljhandelsmonopolet ska säkras och att folkhälsan inte får försämras. Dessutom menar vi att förslaget strider mot EU-rätten.

I förslaget finns inga krav på egen eller lokalt producerad råvara eller krav på att produktion ligger på lands- eller glesbygd. ​Majoriteten av de svenska producenterna av alkoholdrycker återfinns i storstäder eller tätbefolkade områden.

Utredningens förslag i korthet:​

  • 800 redan befintliga tillverkare skulle ges möjlighet att bedriva en parallell detaljhandel med alkohol i Sverige – både i storstäder och på landsbygd. ​
  • Alla alkoholdrycker innefattas.​
  • Alkoholförsäljningen får ske sju dagar i veckan.​

Konsekvenser:​

  • Ett avsteg från Sveriges restriktiva alkoholpolitik.​
  • Skulle förslaget bli verklighet äventyras dagens system och den framgångsrika alkoholmodell vi har och som svenska folket stödjer.
  • Ökad tillgänglighet till alkohol vilket leder till ökad konsumtion.​
  • Alkohol får säljas med vinstintresse i detaljhandeln.

Vad säger EU-rätten om gårdsförsäljning?

EU låter alla medlemsländer föra en egen alkoholpolitik. Sverige har valt en lösning som innefattar ensamrätt och den lösningen måste då vara konsekvent, sammanhängande och icke-diskriminerande. Det betyder att alla alkoholdrycker, oavsett var de produceras, måste behandlas lika. Sverige kan därför inte favorisera svenska producenter och ge dem rätt att bedriva gårdsförsäljning utan att samtidigt också ge andra europeiska producenter av alkoholdrycker motsvarande möjligheter.  

EU tillåter statliga monopol om de finns till av en orsak – i detta fall för att värna folkhälsan genom att utesluta privata vinstintressen i detaljhandel med alkoholdrycker och genom att begränsa tillgängligheten. Men kravet för att få behålla ett monopol är att det fortsätter vara just ett monopol och att det upprätthålls på ett konsekvent sätt. Om producenter tillåts sälja direkt till kund på det sätt som föreslås av utredningen finns en risk för att EU inte kommer anse att monopolet inte längre består, och dessutom att det inte upprätthålls på ett konsekvent sätt. Det finns då en risk för att monopolet äventyras.   

Förutsättningar för småskaliga producenter i Sverige

Vi på Systembolaget värnar om småskaliga svenska alkoholproducenter och vårt sortiment med lokala och småskaligt producerade drycker, som är uppskattade av såväl kunder som producenter. Hos oss kan du hitta över 2 600 lokalt och småskaligt producerade öl från bryggerier från Norrbotten till Skåne och vi har viner från över 30 svenska vingårdar. I sortimentet finns också produkter från Finland, Åland, Norge och Danmark.

Genom oss får de lokala producenterna tillgång till en modell med räckvidd över hela landet och som behandlar alla leverantörer och producenter lika. Dessutom erbjuder vår modell möjligheten för lokala producenter att skala upp sin försäljning steg för steg och få nationell distribution.

Vi har minst en butik i varje kommun. Där det bor eller rör sig mycket folk – i städer, förorter och större tätorter – finns ofta flera butiker. Det går även att beställa drycker till våra nästan 500 ombud för upphämtning. Ombuden är oftast vanliga butiker och finns på mindre orter där kundunderlaget för att etablera ett Systembolag är för litet.

Produkterna i Lokalt och småskaligt

För att en dryck ska hamna i sortimentet Lokalt och småskaligt gäller det att produkten:

  • Är hantverksmässigt tillverkad och att endast ett fåtal personer varit delaktiga i tillverkningen.
  • Att produktionsstället ligger högst 15 mil från Systembolagets butiker.
  • Att den årliga volymen på tillverkning uppgår till högst 50 000 liter öl och cider, 20 000 liter vin, 13 000 liter starkvin, 10 000 liter sprit.