Alkoholpolitik

Överenskommelse med folkhälsan i fokus

Vid en internationell konferens i Oslo enades de internationella alkoholmonopolen kring en överenskommelse om hur man gemensamt ska verka för att stärka folkhälsan och minska alkoholmissbruk.

Viktigt erfarenhetsutbyte

Den 26–28 augusti 2019 stod de nordiska alkoholmonopolen värd för en internationell monopolkonferens i Oslo. Systembolaget representerades av dåvarande VD Magdalena Gerger samt Malin Sandquist, Charlotte Hansson och Hans Jungland ur företagsledningen.

Konferensen äger rum vartannat år och är ett viktigt tillfälle för de internationella alkoholmonopolen att träffas. Representanterna uppdaterar varandra kring pågående arbete och diskuterar aktuella frågor om monopolens roll för att främja folkhälsa och minska skadlig alkoholkonsumtion.

Gemensam deklaration undertecknad

Vid konferensen skrev monopolens representanter under en gemensam deklaration. I den lyfte monopolen bland annat fram FN:s hållbarhetsmål kring att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

WHO:s globala alkoholstrategi vägleder

Vidare framhöll man WHO:s globala alkoholstrategi som grund och de tre så kallade best buys för begränsad tillgänglighet till alkohol, pris och marknadsföring. Monopolens roll i att bidra till att begränsa alkoholens skadeverkningar i samhället underströks också.

Service och ansvar

Monopolen enades om att verka för viktiga insatser som hög kundservice och ansvarsfull försäljning för att säkra folkhälsan, att agera som en partner i den allmänna debatten om alkoholkonsumtion och att bidra till alkoholrelaterad forskning. Som avslutning kom monopolen överens om att följa upp sina insatser och framsteg vartannat år.