Alkoholpolitik

Så säger folket om Systembolaget

Kunderna är fortsatt väldigt nöjda med vår service och Systembolaget är det företag som har högst förtroende bland svenskarna. Tre av fyra vill också behålla Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker.

Anseendeindex

Anseendeindex grundar sig på 13 000 intervjuer med svenska folket. År 2023 har Systembolaget högst anseende bland de 56 svenska företag i 10 olika branscher som jämförs i undersökningen.

För första gången 2023 mäts även hållbarhetsindex med sju frågor om klimatavtryck, etik och moral, miljömässig hållbarhet, integration, samhällsroll och jämställdhet. Systembolaget toppar fyra av dessa områden:

  • Visar samhällsansvar överallt där de verkar
  • Upprätthåller etik och moral
  • Spelar en viktig roll i samhället
  • Arbetar för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Vi är dessutom i topp fem på samtliga sju hållbarhetsområden som mäts i Anseende- och hållbarhetsindex.

Undersökningen genomförs av Verian (tidigare känd som Sifo).

Opinionsindex

Opinionsindex, OPI, är en löpande undersökning där Verian på uppdrag av Systembolaget mäter allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt. 66,5 procent stöder Systembolaget och ensamrätten (2023).

Hur mäter vi OPI?

Varje månad ställs frågan ”Tycker du att man ska behålla Systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit skall säljas i andra butiker?” till ett riksrepresentativt urval i åldern 16 - 79 år i Verians webbpanel. Verian genomför runt 1 000 intervjuer per månad, därmed tillfrågas årligen 12 000 personer.

Nöjda kunder

Kundnöjdhetsundersökningen NKI visar att våra kunder är nöjda. 2023 års resultat landade på 80,3 villket är något lägre än tidigare år.

Läs mer om NKI och OPI i vår ansvarsredovisning.

Högst förtroende

Systembolaget är det företag svenskarna har högst förtroende för. Det visar 2023 årsFörtroendebarometer. 71 procent säger att de har mycket eller ganska stort fötroende för Systembolaget. 

Förtroendebarometern mäter allmänhetens förtroende för företag, medier och samhällets institutioner. Mätningen görs av Medieakademin och startade 1997.