Så säger folket om Systembolaget

Kunderna är fortsatt väldigt nöjda med vår service och Systembolaget är det företag som har högst förtroende bland svenskarna. Tre av fyra vill också behålla Systembolagets ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker.

Opinionsindex

Opinionsindex, OPI, är en löpande undersökning där Kantar Sifo på uppdrag av Systembolaget mäter allmänhetens stöd för Systembolagets ensamrätt. 80,7 procent stöder Systembolaget och ensamrätten (2022).

Hur mäter vi OPI?

Varje månad* ställs frågan ”Tycker du att man ska behålla Systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit skall säljas i andra butiker?” till ett riksrepresentativt urval av 750 människor i åldern 15 år och uppåt via Kantar SIFO telefonbuss. Totalt genomförs 9 000 intervjuer per år. 

*Inga intervjuer under semestermånaden juli, 1 500 intervjuer i augusti.

Nöjda kunder

Kundnöjdhetsundersökningen NKI visar att våra kunder är nöjda. 2022 års resultat landade på 80.7 villket är något lägre än tidigare år.

Läs mer om NKI och OPI i vår ansvarsredovisning för 2022 (pdf).

Högst förtroende

Systembolaget är det företag svenskarna har högst förtroende för. Det visar 2022 årsFörtroendebarometer. 71 procent säger att de har mycket eller ganska stort fötroende för Systembolaget. 

Förtroendebarometern mäter allmänhetens förtroende för företag, medier och samhällets institutioner. Mätningen görs av Medieakademin och startade 1997.