Alkoholpolitik

Samverkan mot illegal alkoholhantering

Illegal hantering av alkohol, till exempel smuggling, otillåten tillverkning, handel, servering eller förvaring av alkohol är viktigt att motverka från flera håll i samhället.

För att få ett helhetsperspektiv på problemet och för att kunna göra förebyggande insatser har Samverkansforum mot illegal alkoholhantering, SIA skapats.

Forumet består av representanter från Brottsförebyggande rådet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Ekobrottsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Polismyndigheten, Skatteverket, Sveriges Kommuner och regioner, Systembolaget och Tullverket.

Tillsammans bidrar vi med kunskaper och erfarenheter för att få ett helhetsperspektiv på problemet och för att identifiera behov av förebyggande insatser.