Alkoholrapporten 2021: Alkohol och vård

Alkoholrapportens syfte är att sprida kunskap om alkoholens roll i samhället. I 2021 års utgåva har vi ett särskilt fokus på alkohol i relation till vård och kostnader. I rapporten kan du ta del av fakta och människors erfarenheter och livsöden, som vi hoppas bidrar till reflektion om hur alkoholen både drabbar den enskilda individen och samhället i stort.