Alkoholrapporter

Här samlar vi våra kunskapspaket som vi kallar för alkoholrapporter. Alkoholrapporternas syfte är att sprida kunskap om alkoholens roll i samhället. I rapporterna hittar du texter, filmer och information om forskning som pågår inom området.