Alkohol och unga

Det är rekordlåga nivåer på tonåringars alkoholkonsumtion, och sedan 2006 har konsumtionen bland ungdomar i gymnasiets årskurs två sjunkit med nästan två tredjedelar. Men fyra av tio niondeklassare dricker.

7 snabba om ungdomars alkoholvanor

 1. Alkoholdebuten sker senare idag än för tidigare generationer. Färre debuterar riktigt tidigt. Alkoholkonsumtionen har minskat och idag dricker färre än någonsin.
 2. Fler tjejer dricker, men killarna på gymnasiet dricker mer.
 3. Tjejer dricker helst sprit och blanddrycker. Killar föredrar starköl och sprit.
 4. Tre av fyra unga vuxna har ångrat eller skämts för saker som hänt på fyllan. Dessutom har hälften beskrivit saker som hänt på fyllan mer positivt än de egentligen upplevde det.
 5.  Fyra av tio tonåringar har bett ett storasyskon köpa ut.
 6. För varje år som alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för framtida alkoholproblem. Unga hjärnor är känsligare för alkohol än vuxna hjärnor, eftersom hjärnan utvecklas upp till 25 års ålder.
 7. Vanligaste sättet att få tag i alkohol är från någon äldre som man känner. Samtidigt säger många tonåringar att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte får tag på den från någon de känner.

Hur mycket dricker unga och varför?

Webbinarium med Lars Sjödin, arrangerat av Systembolaget och Verksamhetsområde Psykiatri vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Sändes den 4 november 2020.

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år 10 miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Här hittar du en lista över olika projekt om alkohol och unga som fått finansiering de senaste åren.

 • Dr Mats Anderberg, Linnéuniversitetet En longitudinell studie av Maria-mottagningarnas ungdomar, se projektkatalog 2018, sida 50
 • Per Carlson, Södertörns Högskola, Social stratifiering och den minskande alkoholkonsumtionen bland ungdomar, se projektkatalog 2019 sida 38
 • 0038 Pia Kvillemo, STAD, Effekter av ett webbaserat alkoholförebyggande program för unga, se projektkatalog 2019 sida 40
 • 0090 Jonas Landberg, Stockholms universitet, Out of sight but not out of reach - Alcohol habits in the introductory program
 • 0070 Peter Larm, Stockholms Universitet, When adolescents drink less alcohol: Who do still drink and why?, se projektkatalog 2019 sida 41
 • Yasmina Molero, Karolinska Institutet, Adolescents treated for alcohol misuse and their children: A life-course study, se projektkatalog 2019 sida 29
 • Kent W Nilsson, Uppsala Universitet, Adekvata, valida och reliabla indikationer för alkoholkonsumtion bland unga, se projektkatalog 2018, sida 54
 • Dr Gabriella Olsson, Stockholms universitet Schools’ organizational characteristics and adolescent alcohol use, se projektkatalog 2018, sid 56
 • Mats Ramstedt, Karolinska Institutet, Orsaker bakom minskat ungdomsdrickande – en jämförelse av Sverige och Danmark, se projektkatalog 2019 sida 42
 • Jonas Raninen, Har det någon betydelse att växa upp i en tid med låg alkoholkonsumtion? | Systembolaget (omsystembolaget.se)
 • Charlotte Skoglund, Karolinska Institutet Unga i riskzonen, se projektkatalog 2019, sida 32
 • Johan Svensson, Stockholms universitet Unemployment among young people and alcoholrelated health consequences, se projektkatalog 2018, sid 57
 • Björn Trolldal, Karolinska Institutet, Alkoholprisförändringar och konsumtion hos unga i olika socioekonomiska grupper, se projektkatalog 2018, sid 58
 • 0065 Russell Turner, Göteborgs universitet, Risky drinking – Developmental patterns of alcohol use in adolescence
 • Professor Jukka Törrönen, Stockholms Universitet Exploring social mechanisms for young people’s reduced drinking, se projektkatalog 2019, sida 43
 • 0069 Lisa Ulenius, Beroendemedicin, Karaktärisering av konsumtion av alkohol blandat med energidryck, se intervju sid 16: projektkatalog-2021.pdf (omsystembolaget.se)