Alkohol och unga

Det är rekordlåga nivåer på tonåringars alkoholkonsumtion, och sedan 2006 har konsumtionen bland ungdomar i gymnasiets årskurs två sjunkit med nästan två tredjedelar. Men fyra av tio niondeklassare dricker.

7 snabba om ungdomars alkoholvanor

 1. Alkoholdebuten sker senare idag än för tidigare generationer. Färre debuterar riktigt tidigt. Alkoholkonsumtionen har minskat och idag dricker färre än någonsin.
 2. Fler tjejer dricker, men killarna på gymnasiet dricker mer.
 3. Tjejer dricker helst sprit och blanddrycker. Killar föredrar starköl och sprit.
 4. Tre av fyra unga vuxna har ångrat eller skämts för saker som hänt på fyllan. Dessutom har hälften beskrivit saker som hänt på fyllan mer positivt än de egentligen upplevde det.
 5.  Fyra av tio tonåringar har bett ett storasyskon köpa ut.
 6. För varje år som alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för framtida alkoholproblem. Unga hjärnor är känsligare för alkohol än vuxna hjärnor, eftersom hjärnan utvecklas upp till 25 års ålder.
 7. Vanligaste sättet att få tag i alkohol är från någon äldre som man känner. Samtidigt säger många tonåringar att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte får tag på den från någon de känner.

Källor:

 • Skolelevers drogvanor 2018. Centralförbundet för alkohol- och drogupplysning, CAN.
 • Age at drinking onset and alcohol dependency. Hingson, Heeren, Winter.
 • Undersökningar om unga vuxnas (20-27 år) syn på alkohol, 2015 och 2016. TNS Sifo på uppdrag av Systembolaget.
 • Undersökning "Vem kan man lita på" CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018.

Hur mycket dricker unga och varför?

Webbinarium med Lars Sjödin, arrangerat av Systembolaget och Verksamhetsområde Psykiatri vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Sändes den 4 november 2020.

Varför minskar konsumtionen?

Alkoholkonsumtionen minskar bland unga över hela världen. En vanlig myt är att ungdomar istället använder andra droger, men konsumtionen av narkotika har inte ökat och de som använder narkotika dricker även alkohol.

Forskare och experter vet inte exakt varför, men här är några populära förklaringar:

Mer tid hemma

Unga idag bor hemma längre än tidigare generationer, de tillbringar också mer tid i hemmet och därmed också där föräldrarna är. Det innebär att unga idag befinner sig under föräldrars mer eller mindre passiva kontroll. Man brukar prata om en förlängd ungdomstid. 

Andra intressen

Många unga tillbringar mycket tid med fritidsaktiviteter som spel och streamande. De både umgås och har en hel del av sina sociala kontakter via sociala medier. Skolarbete och organiserade fritidsaktiviteter tar också mer tid.

Färre kompisar dricker

Idag är det en minoritet av eleverna i åk 9 som någon gång druckit alkohol. Det ”nya normala” är alltså att inte dricka, vilket i sin tur gör att tonåringar mer sällan ställs inför valet att dricka.

En skötsam generation

Ugna idag gör också  andra klokare val, utöver att dricka mindre. De röker mindre och det är färre som begår brott. Man brukar prata om en skötsam generation.

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år 10 miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Här hittar du en lista över olika projekt om alkohol och unga som fått finansiering de senaste åren: