Alkoholrapport

Alkoholkonsumtionen i Sverige

Alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat successivt sedan mitten av 00-talet. Även intensivkonsumtionen minskar, främst bland unga män.

Några ord om utvecklingen (klipp 40 sekunder)
Hur ser alkoholkonsumtionen i Sverige ut?
Alkoholkonsumtionen i olika regioner
Olika alkoholkonsumtion i olika grupper
Vilken alkohol dricker vi och var köper vi den?
PowerPoint-presentation om alkoholkonsumtionen i Sverige
Se föreläsningar om hur och varför svenskarna dricker (21 minuter) och hur ungdomar dricker och varför (18 minuter)
100 år av alkoholpolitik
Forskning som pågår om svenskarnas alkoholkonsumtion

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, mäter årligen svenskarnas alkoholvanor.

Alkoholkonsumtionen kan redovisas i flera olika mått, antal liter ren alkohol per invånare är ett av dem. Exempel på andra mått är andelen alkoholkonsumenter i befolkningen och andelen som intensivkonsumerar alkohol, det vill säga andelen som dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle.

För 2022 beräknas den genomsnittliga alkoholkonsumtionen till 8,82 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre. Det innebär en ökning med 1,6 procent jämfört med föregående år då snittkonsumtionen uppgick till 8,67 liter. Jämfört med innan pandemin har konsumtionen dock minskat med 1,8 procent.

Bilden visar alkoholkonsumtionen för personer 15 år och äldre i ren alkohol per år under 2020, 2021 och 2022. Siffrorna är hämtade från Monitormätningarna.

Stora skillnader i konsumtion mellan olika regioner

Mellan olika regioner finns skillnader i alkoholkonsumtion. Stockholmare dricker mest och dalslänningar minst. Vill du veta hur alkoholkonsumtionen ser ut i din region?

Se konsumtionen i olika regioner med Alkoholkartan.

.

Lågriskkonsumtion

Den senaste forskningen säger att konsumtion där man dricker mindre än fyra standardglas per tillfälle och tio i veckan innebär låg risk för att drabbas av negativa effekter från sin alkoholkonsumtion, oberoende av kön. 

Vill du få koll på din konsumtion? Prova vår app Måttfull.

Hur mycket dricker vi och varför

Se en föreläsning med Mats Ramstedt, senior forskningsspecialist på Karolinska Institutet, om hur mycket vi dricker i Sverige jämfört med andra länder och varför vi dricker som vi gör.

Hur mycket dricker ungdomar i Sverige?

Se en föreläsning med Lars Sjödin, doktorand på Karolinska Institutet, om hur mycket och varför svenska ungdomar dricker alkohol

100 år av alkoholpolitik

Under de senaste 100 åren har en mängd olika alkoholpolitiska åtgärder vidtagits i Sverige för att minska alkoholkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar. I grafen beskrivs alkoholkonsumtionens utveckling och även viktiga årtal och perioder.
Källa: Mats Ramstedt, KI/CAN.