Alkoholkonsumtionen i Sverige

Alkoholkonsumtionen i Sverige har minskat successivt sedan mitten av 00-talet. Även intensivkonsumtionen minskar, främst bland unga män.

Några ord om utvecklingen (klipp 40 sekunder)
Hur ser alkoholkonsumtionen i Sverige ut?
Alkoholkonsumtionen i olika regioner
Olika alkoholkonsumtion i olika grupper
Vilken alkohol dricker vi och var köper vi den?
PowerPoint-presentation om alkoholkonsumtionen i Sverige
Se föreläsningar om hur och varför svenskarna dricker (21 minuter) och hur ungdomar dricker och varför (18 minuter)
Forskning som pågår om svenskarnas alkoholkonsumtion

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, mäter årligen svenskarnas alkoholvanor. Siffror för 2021 ger en bild av våra dryckesmönster.

Alkoholkonsumtionen kan redovisas i flera olika mått, antal liter ren alkohol per invånare är ett av dem. Exempel på andra mått är andelen alkoholkonsumenter i befolkningen och andelen som intensivkonsumerar alkohol, det vill säga andelen som dricker mycket alkohol vid ett och samma tillfälle.

För 2021 beräknas den genomsnittliga alkoholkonsumtionen till 8,67 liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre. Det innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år då snittkonsumtionen uppgick till 8,47 liter. Sedan 2011, alltså under en tioårsperiod, har alkoholkonsumtionen minskat med ungefära en tiondel.

Bilden visar alkoholkonsumtionen för personer 15 år och äldre i ren alkohol per år under 2019, 2020 och 2021. Siffrorna är hämtade från Monitormätningarna.

8,67 liter ren alkohol motsvarar ungefär 90 flaskor vin, 347 stycken 50 centiliters burkar med starköl eller 31 flaskor med sprit. Vilket betyder att genomsnittsvensken ungefär konsumerar 1,7 flaskor vin eller 6,5 burkar starköl i veckan.

Lågriskkonsumtion

Den senaste forskningen säger att konsumtion där man dricker mindre än fyra standardglas per tillfälle och tio i veckan innebär låg risk för att drabbas av negativa effekter från sin alkoholkonsumtion, oberoende av kön. 

Vill du få koll på din konsumtion? Prova vår app Måttfull.

Hur mycket dricker vi och varför

Se en föreläsning med Mats Ramstedt, senior forskningsspecialist på Karolinska Institutet, om hur mycket vi dricker i Sverige jämfört med andra länder och varför vi dricker som vi gör.

Hur mycket dricker ungdomar i Sverige?

Se en föreläsning med Lars Sjödin, doktorand på Karolinska Institutet, om hur mycket och varför svenska ungdomar dricker alkohol

.