Alkoholrapport

Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion

320 000. Så många barn i Sverige lever under sin uppväxt tillsammans med och påverkats negativt av en vuxens alkoholkonsumtion. Barn som växer upp under de förhållandena löper också själva risk att som vuxen ha en problematisk alkoholkonsumtion.

Innehåll på sidan

Presentation: ”Barn med föräldrar som dricker för mycket – förekomst och problem i befolkningen” (11 min)
Ny undersökning: Vanligt att växa upp med förälder med alkoholproblem
Artikel: Barndom utan baksmälla - så kan du göra mer för drabbade barn
Intervju med Olivia Trygg: Helt tyst om alkoholmissbruk bakom putsad fasad
Intervju med Jenny Klefbom: Tips på vad du som vuxen kan göra
Intervju med Peter Larm: Vilka blir maskrosbarn och varför?
Presentation: ”Riskbruk av alkohol innan graviditet och förlossningsutfall” (11 min)
Presentation: ”Samband mellan faderns alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem senare i livet” (15 min)
Presentation att ladda ner och använda
Forskning pågår: se vilken forskning Systembolaget finansierar

 


Barn med föräldrar som dricker för mycket – förekomst och problem i befolkningen

Hur vanligt är det att barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem, vilka risker finns det för barnen till de här föräldrarna och vilka andra faktorer spelar in?


Ny undersökning: Vanligt växa upp med förälder med alkoholproblem

Fanns det en vuxen i din närhet som drack för mycket när du var liten? Hur påverkade det dig? Har du sett vuxna som druckit för mycket i barns närhet? Det är några av de frågor som besvaras i en återkommande undersökning som genomförs på uppdrag av Barndom utan baksmälla.

Den senaste undersökningen visar att mer än var fjärde vuxen (28%) uppger att någon person i deras närhet återkommande drack för mycket alkohol under deras barndom – i det flesta fall handlar det om vårdnadshavare. En klar majoritet av de tillfrågade – 8 av 10 – anser att vuxna inte ska dricka sig berusade när det finns barn i närheten.

Var fjärde vuxen uppger att någon drack för mycket när de var barn

28 procent av de tillfrågade vuxna uppger att någon person i deras närhet återkommande drack för mycket alkohol under deras barndom.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel, Sifopanelen under tidsperioden 15-29 maj 2023. Totalt genomfördes 4200 intervjuer bland svenska allmänheten 25-79 år.

Ladda ner rapporten på Kantar Publics webbplats

 


Barndom utan baksmälla – ett initiativ för att fler ska agera

Initiativet Barndom utan baksmälla vill göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet, som startade är 2019, är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation.

Läs mer om initiativet på barndomutanbaksmälla.se

Avgörande ögonblick: våga vara den som gör något

Barndom utan baksmälla har samlat kunskap och kontaktvägar så att fler vuxna ska kunna agera om de misstänker att ett barn far illa av vuxnas alkoholkonsumtion. Att hjälpa är nämligen ofta enklare än vi tror. Råden är framtagna i samråd med barnrättsorganisationer och utgår från barns berättelser om vad de önskat att andra vuxna gjort.

Lär dig mer om Barndom utan baksmälla och få tips på hur du som vuxen kan göra skillnad:

Avgörande ögonblick - så kan du göra mer för drabbade barn

 


Alkohol och graviditet hör inte ihop

Alkoholkonsumtion under graviditeten är något som både barnmorskor, läkare och forskare avråder ifrån eftersom det är förknippat med en mängd risker för barnet. Det kan vara olika konsekvenser som syns tidigt i barnets liv men också senare i livet.

Kunskapen om att alkoholkonsumtion under graviditet inte är bra syns i svenska folkets attityder. Undersökningen Alkoholindex visar att hela 95% av befolkningen anser att det är fel att dricka alkohol när man är gravid.

Susanne Hesselman: Riskbruk av alkohol innan graviditet och förlossningsutfall

Alkoholkartan: Riskbruk bland gravida kvinnor

Det finns skillnader mellan alkoholkonsumtionen och alkoholskador i olika delar av Sverige. Med Alkoholkartan kan du filtrera och se hur alkoholkonsumtionen mätt i liter ren alkohol ser ut i olika län, till exempel riskbruk bland gravida kvinnor. Ju mörkare färg desto högre konsumtion.

Se och filtrera konsumtionen i olika regioner med Alkoholkartan.


Konsekvenser som vuxen

Många studier fokuserar på konsekvenser för barn till föräldrar som har fått vård för sitt alkoholberoende. Men hur påverkas barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket men som inte finns inom vården?

Jonas Landberg och Siri Thor: Samband mellan faderns alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem senare i livet

Powerpoint-presentation

Vi har satt ihop en presentation om hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion, använd den gärna!

Presentation: Konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion (ppt)

 

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år 10 miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Nedan hittar du en lista över olika projekt om konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion som fått finansiering de senaste åren.

 • Samband mellan faderns alkoholkonsumtion och sociala problem, alkoholrelaterad sjukhusvård och död före 60 års ålder, Jonas Landberg, Stockholms universitet.
  Film: Jonas Landberg och Siri Thor.
 • Mental och fysisk hälsa hos vuxna barn av alkoholister, Mika Gissler, KI/THL.
 • Children with heavy drinking parents in the general population, Michael Livingston, LaTrobe University.
  Film: Mats Ramstedt
 • Maternal and placental outcomes after alcohol exposure during pregnancy, Susanne Hesselman, Uppsala universitet.
  Film: Susanne Hesselman.
 • Maskrosbarn: Skyddsfaktorer bland barn till föräldrar med alkoholmissbruk, Ylva B Almquist, Stockholms universitet.
  Se sida 12 i Projektkatalog 2020 (pdf)
 • Utvärdering av Skydda barnen – ett nätbaserat föräldra- och anhörigprogram, Ola Siljeholm, Region Stockholm.
  Film: Ola Siljeholm
 • Alkohol och föräldraskap: Hur påverkas barnets alkoholbruk, psykiska hälsa och beteenden genom tonåren av föräldrars drickande?, Kristina Berglund, Göteborgs universitet.
  Film: Kristina Berglund.
 • Children of alcoholics: Who develops resilience and why?, Peter Larm, Stockholms Universitet.
  Artikel: Peter Larm.
 • Jag och min familj, Kari Jess, Högskolan i Dalarna.
  Film: Kari Jess.
 • Föräldrars beroendeproblem och barns hälsa från barndom till vuxenliv, Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet.
  Film: Hélio Manhica.
 • Förekomst av riskbruk och alkoholberoende hos gravida kvinnor, Åsa Magnusson, KI.