Alkoholkonsumtion i Sverige och världen

Hur mycket dricker vi i Sverige? Och hur utvecklar sig alkoholkonsumtionen i världen?