Alkoholkonsumtionen i världen ökar – och spås fortsätta öka

En rapport i tidskriften Lancet visar att konsumtionen av alkohol i världen ökar. Snittet har gått från 5,9 liter ren alkohol per år 1990 till 6,5 liter 2017. Utvecklingen drivs främst av länder i Asien där medelinkomsten har ökat - till exempel Kina, Indien och Vietnam.

Kina har ökat sin konsumtion med 70 procent från 1990. Nu dricker den genomsnittliga kinesen ungefär sju liter ren alkohol per år. Trenden pekar också mot att Kina och andra asiatiska länder fortsätter öka sin konsumtion i framtiden. Prognosen visar att kineserna 2030 kommer dricka mer per capita än både amerikanerna (10 liter) och svenskarna (9 liter).1

Illustration över alkoholkonsumtion i världen

Trots den snabba ökningen i Asien dricks det fortfarande mest alkohol i Europa. Moldavien och Litauen är länderna där det dricks allra mest – 15 liter per person och år. Trenden i Europa är däremot annorlunda än i Asien. Här har flera länder minskat sin konsumtion de senaste åren. Däribland Sverige som har sänkt konsumtionen från över 10 liter ren alkohol per år i början av 2000-talet till 8,8 liter enligt den senaste mätningen.2

Illustration över alkoholkonsumtion

Könsskillnaderna i konsumtion är stora. Enligt WHO drack männen i Frankrike 2016 i snitt 20 liter ren alkohol per år, motsvarande ungefär 205 flaskor vin per år. Fransyskorna drack cirka 5,5 liter. I Sverige drack män ungefär 14,5 liter ren alkohol och kvinnor 4 liter. I Kina drack männen ungefär 12 liter jämfört med kvinnornas 2,5.3

Illustration över skillanden mellan mäns och kvinnors alkoholkonsumtion i världen

Konsumtionsutvecklingen innebär att världen inte verkar nå de globalt uppsatta målen om att alkoholens skadeverkningar ska minska. Rapportförfattarna i Lancet-artikeln vill därför se fler insatser för att minska alkoholkonsumtionen, till exempel höjda skatter och begränsning av marknadsföring.