Alkoholkonsumtion i Sverige och världen

Högre vinkonsumtion bland boxdrickare

Vinkonsumtionen bland folk som köper vin på box är högre än bland de som dricker vin på flaska. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) där man har sett över hur boxvinerna har påverkat den ökade vinkonsumtionen sedan de började säljas 1996.

Studien initierades för att man ska kunna se om och i så fall hur introduktionen av boxvinerna har påverkat den ökade försäljningen av vin. Mellan åren 1996 och 2014 ökade vinförsäljningen hos Systembolaget från 1,7 liter ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) till 3,2 liter år 2014.

Tre extra glas

Resultaten från studien visar att de som dricker vin på box dricker 50 procent mer vin än de som dricker vin på flaska, enkelt räknat innebär det att boxköpare dricker tre extra glas per månad. Anledningen till detta är dels prisfaktorer, men också förpackningens utformning, enligt CAN. Den totala konsumtionen är dock allra högst bland personer som köper sprit och starköl. 

Ingen kvinnofälla

Utöver hur boxen påverkat konsumtionen har forskarna tittat på vilka det är som köper boxvin. De som främst köper boxvin är: kvinnor, högutbildade, har en hög alkoholkonsumtion och är äldre. Det är dock värt att markera att högutbildade och kvinnor också är de som står för en hög andel av köpen av vin på flaska. Sett till konsumtion av boxvin dricker både män och kvinnor lika mycket vin. 

Rapporten, som har huvudfrågeställningen, Vilken roll har bag-in-box spelat för den ökade vinkonsumtionen i Sverige?, är beställd av Systembolaget. 

 

Bakgrund

Data och metod: I huvudsak analyserades boxvinsförsäljningens utveckling med tidsserieanalys i kombination med analyser av självrapporterade uppgifter om köp av boxviner på Systembolaget utifrån data i en stor befolkningsundersökning.

Tidsserieanalyserna utgår från uppgifter om försäljningen på Systembolaget för perioden 1996–2014, med vinförsäljningen uppdelad på boxviner och övriga viner. Analyserna genomförs på både kvartalsdata och årsdata.

Analyser av självrapporterade uppgifter om alkoholvanor och alkoholinköp med fokus på boxviner baseras på data från CAN:s Monitormätningar och drygt 40 000 intervjuer genomförda under perioden 2013–2015.

Hur fort går alkohol ur kroppen?

Förbränning