Alkoholkonsumtion i Sverige och världen

Trender i dryckesmönster

I Sverige är det tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper när det kommer till hur mycket och hur ofta man dricker alkohol. Dessutom varierar konsumtionen under årets lopp.

CAN:s rapport Trender i dryckesmönster (2017) presenterar uppgifter om dryckesvanor bland vuxna och hur alkoholkonsumtionsmönstren har förändrats sedan första hälften av 2000-talet. Resultaten bygger på telefonintervjuer med representativa urval av 17–84-åringar.

Äldre dricker oftare

Närmare 4 av 5 i den vuxna befolkningen dricker alkohol under en 30-dagarsperiod, något som varit oförändrat under den studerade perioden. I genomsnitt dricks alkohol under 5,4 av 30 dagar och det har inte skett någon ökning av antalet dryckestillfällen sedan år 2004.

Om man ser till ålder så dricker unga (17–29 år) mer sällan än äldre. Allra oftast dricker personer som är 50–84 år.

Äldre man i rutig skjorta befinner sig i ett garage. Han tittar in i kameran och ser neutralt in i kameran

Unga dricker störst volymer

Trots att 17–29-åringar inte dricker lika ofta är det mycket vanligare att de intensivkonsumerar, de dricker sig berusade vid vart 3:e dryckestillfälle. 65–84-åringar berusar sig istället var 20:e gång.

Närbild på rödhårig kvinna

Berusningsdrickandet har dock minskat över tid och det är främst den yngre åldersgruppen som minskat sin berusningskonsumtion. Antalet intensivkonsumtionstillfällen har sjunkit med 4 miljoner i befolkningen under åren 2004–2016, det vill säga från 82 till 78 miljoner.

Män och kvinnor dricker olika mycket

Det är männen som dricker alkohol oftast och mest. Männen är även de som oftast dricker sig berusade. Samtidigt har mäns alkoholkonsumtion sjunkit mer än kvinnors och nedgången är störst bland män under 50 år. För de som är 65 år eller äldre är konsumtionen dock relativt oförändrad.

Halvkroppsbild på en medelålders kvinna som torkar sig med en handduk efter ett utomhusbad

Även kvinnors alkoholkonsumtion har totalt sett sjunkit något över tid, men i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) har den ökat.

Sommartider toppar siffrorna

I Sverige ökar och minskar alkoholkonsumtionen beroende på vilken månad det är. Under semestertider såsom jultider och sommar inträffar tydliga konsumtionstoppar. Allra mest stiger konsumtionen i juli då den är hela 36 % högre än den i bottenmånaden. Tätt efter följer juni och augusti. I december dricker man vid färre tillfällen, men konsumerar desto mer alkohol per gång.

De månader som visar på minst dagar med alkoholkonsumtion är januari, februari och mars.

Källa:

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CAN Rapport 168: Trender i dryckesmönster – befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet. Utgivningsår 2017. Ulf Guttormsson & Martina Gröndahl.

Här kan du ta del av hela rapporten.