Rapporter och seminarier

Seminarium: Lansering av Alkoholrapporten 2021

Välkommen till lanseringsseminarium för Systembolagets årliga rapport om alkoholens påverkan och konsekvenser i Sverige. Här kan du se lanseringsseminariet i efterhand.

Alkoholrapportens syfte är att sprida kunskap om alkoholens roll i samhället. I 2021 års utgåva har vi ett särskilt fokus på alkohol i relation till vård och kostnader. I rapporten kan du ta del av fakta och människors erfarenheter och livsöden, som vi hoppas bidrar till reflektion om hur alkoholen både drabbar den enskilda individen och samhället i stort.

Alkoholrapporten 2021 - lanseringsseminarium

Den 7 september klockan 09.00 hölls ett lanseringsseminarium för Alkoholrapporten 2021.

I år fokuserar rapporten på alkohol och vård. Hur ser sambandet mellan alkoholkonsumtion och hälsa ut? Vad kostar alkoholrelaterad vård samhället? Hur stor är kunskapen bland vårdpersonalen och allmänheten om alkoholens koppling till ohälsa?

Under seminariet får du ta del av en ny undersökning, lyssna på experter inom området samt ta del av personliga berättelser.

Medverkande är:

  • Talla Alkudi, oppositionsråd (S), Region Stockholm
  • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare. Cancerfonden
  • Sven Andréasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet
  • Vanja Wikström, influencer
  • Malin Sandquist, Systembolaget