Tonåringar och alkohol

Forskning om alkohol och unga

Alkoholkonsumtionen bland unga har sjunkit dramatiskt de senaste 20 åren. Idag är det vanligare i årskurs 9 att inte ha druckit alkohol, 6 av 10 är inte alkoholkonsumenter.

Hur mycket dricker unga och varför?

Webbinarium med Lars Sjödin, arrangerat av Systembolaget och Verksamhetsområde Psykiatri vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Sändes den 4 november 2020.

Varför minskar konsumtionen?

Alkoholkonsumtionen minskar bland unga över hela världen. En vanlig myt är att ungdomar istället använder andra droger, men konsumtionen av narkotika har inte ökat och de som använder narkotika dricker även alkohol.

Forskare och experter vet inte exakt varför, men här är några populära förklaringar:

Mer tid hemma

Unga idag bor hemma längre än tidigare generationer, de tillbringar också mer tid i hemmet och därmed också där föräldrarna är. Det innebär att unga idag befinner sig under föräldrars mer eller mindre passiva kontroll. Man brukar prata om en förlängd ungdomstid. 

Andra intressen

Många unga tillbringar mycket tid med fritidsaktiviteter som spel och streamande. De både umgås och har en hel del av sina sociala kontakter via sociala medier. Skolarbete och organiserade fritidsaktiviteter tar också mer tid.

Färre kompisar dricker

Idag är det en minoritet av eleverna i åk 9 som någon gång druckit alkohol. Det ”nya normala” är alltså att inte dricka, vilket i sin tur gör att tonåringar mer sällan ställs inför valet att dricka.

En skötsam generation

Ugna idag gör också  andra klokare val, utöver att dricka mindre. De röker mindre och det är färre som begår brott. Man brukar prata om en skötsam generation.

Forskning pågår

Systembolaget avsätter varje år 10 miljoner kronor till alkoholforskning. Medlen fördelas av ett oberoende alkoholforskningsråd. Här hittar du en lista över olika projekt om alkohol och unga som fått finansiering de senaste åren: