Langning – säg nej till att köpa ut

Vad är langning?

De flesta vuxna menar att de aldrig skulle kunna tänka sig att langa, men många är ändå inte helt införstådda i vad som faller under begreppet langning.

Får jag köpa ut till någon som  är 18 år gammal?

Visste du till exempel att det inte är lagligt att överlåta alkohol till en person som är 18 eller 19 år gammal, trots att hen har möjlighet att själv köpa och konsumera alkohol på en restaurang eller krog?

Vad står det i lagen?

Lagen säger att langning är att på något sätt överlåta alkoholhaltiga drycker såsom starksprit, vin och öl till en person som ännu inte fyllt 20 år. Det inkluderar att ge alkohol som present och det spelar ingen roll hur lite eller mycket det handlar om, eller var den är införskaffad.

Får man bjuda hemma?

En fråga som en del funderar på är om det kan vara lagligt att bjuda underåriga familjemedlemmar och vänner på alkohol. Juristen Patricia Haddad har koll på vad som gäller.

– Det är tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden. Med hänsyn till personens ålder och utveckling samt omständigheterna i övrigt, ska det även framstå som försvarligt, förklarar Patricia Haddad.

Om tanken är att bjuda barnens vänner på alkohol, kan det dock vara värt att ta reda på vad deras föräldrar tycker om saken. De vill förmodligen vill ha möjlighet att fatta beslut kring detta.

Vad säger forskningen?

Statistiken visar tydligt att man inte kan lära sina barn hur man dricker måttligt genom att börja bjuda hemma i en tidig ålder. Tvärt om visar forskningen på direkta motsatsen – tonåringar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än andra ungdomar och löper dessutom större risk för att bli beroende senare i livet.