Alkohol och tonåringar - så dricker unga idag

Så dricker tonåringar

Svenska tonåringar dricker mindre än tidigare generationer. Beror det på en förändrad alkoholkultur? Kanske, men ingen vet säkert. Samtidigt finns tecken på att minskningen har planat ut.

Under 1970-talet drack nästan alla tonåringar redan i nian (90 procent). Idag, en bit in på 2000-talet har den siffran sjunkit markant. Detta vet vi eftersom Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ger ut en årlig rapport kring ungas alkohol- och drogvanor. I den senaste skolundersökningen (2023) uppger 39 procent av niorna att de druckit under de senaste 12 månaderna. Av tvåorna i gymnasiet har 70 procent gjort det.

Så har drickandet bland niorna sjunkit

1970-talet – 90 procent drack alkohol.
1980-talet – 80 procent drack alkohol.
1990-talet – 80 procent drack alkohol.
2000-talet – 40 procent dricker alkohol idag.

Unga dricker mindre mängd än tidigare

Inte bara färre unga dricker, de dricker också mindre alkohol. Från 1977 till 2023 har mängden konsumerad alkohol minskat med 70 procent bland niondeklassare. Under sent 1990-tal, och en bit in på 2000-talet peakade konsumtionen, för att sedan gå ner igen.

Varför dricker tonåringar mindre alkohol?

Vi vet inte varför ungdomar dricker mindre alkohol idag än tidigare, men det pågår forskning, bland annat en intervjustudie från Stockholms universitet som ger flera tänkbara skäl:  

  1. Studier, fritidsaktiviteter och sociala medier tar ungdomarnas uppmärksamhet och tid.  
  2. Unga upplever höga krav på prestation, både på fritiden och i skolan, vilket ger mindre plats för alkohol.  
  3. Att värna om sin hälsa är ett ideal som påverkar både vuxna och ungdomar. Tonåringar verkar vara medvetna om att alkohol är skadligt.   
  4. Det är mer socialt accepterat att tacka nej idag än tidigare – grupptrycket kring att festa tycks ha minskat.