Alkohol och tonåringar - så dricker unga idag

Leder alkohol till andra droger?

Många föräldrar oroar sig för att tonåringen ska röka cannabis eller ta kokain. Men hur vanligt är det med illegala droger? Och är det sant att alkohol kan leda till narkotika?

De flesta tonåringar som dricker alkohol kommer inte att testa narkotika.
Däremot har de flesta som brukar narkotika börjat med att testa lagliga
droger som alkohol och tobak. Samtidigt förändras omvärlden snabbt – under de senaste åren har flera länder i världen delvis legaliserat cannabis. Frågan är – påverkar legaliseringsdebatten ungdomarna?

Det är än så länge svårt att säga. Under de senaste 20 åren har andelen nior som testat narkotika legat relativt stabilt, däremot har det skett en ökning i frekvens – de som brukar narkotika idag gör det dubbelt så många gånger som de unga som gjorde det för 30 år sedan.

Även om unga inte tycks bruka mer narkotika än tidigare, ser vi en attitydförändring åt det mer liberala hållet sedan tidigt 2000-tal. Niondeklassare ser idag narkotika som ett mindre problem än man
gjorde för 20 år sedan, och färre tycks uppfatta cannabis som en farlig drog. Värt att nämna är att en dryg tredjedel fortfarande ser narkotika som ett stort problem.

Borde det vara tillåtet att röka cannabis?

2003 ansåg 5 procent av niondeklassarna att det borde vara tillåtet. 2019 hade den siffran stigit till 13 procent.

Källa: Upp till var och en?