Alkohol och tonåringar - så dricker unga idag

Hur får tonåringar tag i alkohol?

Att syskon eller äldre kompisar köper ut är fortfarande det vanligaste sättet för tonåringar att få tag i alkohol. Men langning sker också i sociala medier.

Den alkohol som tonåringar dricker kommer oftast från någon närstående. Vanligast är äldre syskon, en kompis eller partner – detta gäller 39 procent av niorna, och 50 procent av tvåorna i gymnasiet. I nian köper 22 procent alkohol av langare, medan 19 procent av tvåorna i gymnasiet gör det. Föräldrar som köper ut blir vanligare ju äldre tonåringarna blir – från 14 procent i nian, till 23 procent i tvåan i gymnasiet. Ett annat sätt att få tag i alkohol från sina föräldrar är att sno den hemifrån utan att fråga (11 procent av niorna, 5 procent av gymnasietvåorna).  

Men faktum är att många unga inte vet var alkoholen de köper kommer ifrån. Det gäller i högre grad niorna (20 procent) än tvåorna i gymnasiet (13 procent).  

De 4 vanligaste sätten för ungdomar i nian att få tag i alkohol

39 procent

Kompis, partner eller syskon köper ut.

22 procent

Langare.

20 procent

Vet inte.

14 procent

Förälder köper ut.

Källa: CAN:s nationella skolundersökning 2023

 

I den här statistiken döljer sig också nya sätt att langa alkohol, exempelvis via Snapchat och Instagram där så kallade hink-konton säljer alkohol till ungdomar. 28 procent av ungdomar i åldrarna 16-21 år har sett erbjudanden om att köpa alkohol på sociala medier, och 12 procent har köpt alkohol via så kallade hink-konton, enligt rapporten Ungas alkoholanskaffning via sociala medier. Att handla via sociala medier är vanligare bland tjejer, än bland killar och förekommer oftare i storstadsregioner än på landsbygden.   

28 procent har sett erbjudanden om att köpa alkohol i sociala medier, och 12 procent har köpt via så kallade hinkkonton.

Om du upptäcker ett hinkkonto – så agerar du

Att köpa från langare på Snapchat eller Instagram är riskabelt av flera skäl: Din tonåring träffar obekanta människor, som säljer alkohol utan känd innehållsförteckning. Dessutom finns barnets kontaktuppgifter i fel händer –säljare som kan vara kopplade till organiserad brottslighet.     

Anmäl kontot till den sociala plattformen

De personer som driver kontot kan inte se vem som har anmält, så fortsätt att göra det tills kontot försvinner. Uppmuntra gärna andra att göra samma sak.   

Polisanmäl

Ta samtidigt skärmdumpar om det finns bevis för att kontot säljer alkohol eller droger. Om langaren har varit i kontakt med ditt barn, ta skärmdumpar på konversationen och anmäl till polisen.   

Kolla ditt barns lista på följare

Ha koll på vilka som följer ditt barn – hink-konton sprider sitt budskap på detta sätt.   

Prata med ditt barn

Berätta för ditt barn om att det är farligt att ha kontakt med dem som driver hink-konton, och att den verksamhet de bedriver är olaglig.   

Håll kontakt med andra föräldrar

Lyft ämnet hinkkonton när du pratar med andra vuxna. Ju fler som känner till att försäljning pågår i sociala medier, desto större chans att fler anmäler.