Så påverkar alkohol tonåringar

Tonåringens hjärna tar skada av alkohol

Under tonåren förändras hjärnan i rekordfart, och byggs för att klara vuxenlivets påfrestningar. Alkohol kan störa utvecklingen och ge ditt barn sämre förutsättningar i livet.

Under tonåren kopplas nervbanor samman och celler bildas – hjärnan utvecklas intensivt ända upp till 25 års ålder. Att dricka alkohol i ung ålder kan störa denna ömtåliga process, då flera viktiga förmågor formas. Framförallt är det hjärnans främre delar som påverkas, eftersom utvecklingen sker bakifrån och framåt. Det handlar framförallt om viktiga saker som minne och koncentrationsförmåga. Detta kan bero på flera olika samverkande faktorer, men faktum är att alkohol försämrar förmågan att lära sig nya saker.  

Impulskontroll noll

Förmågan att kontrollera impulser sitter också i den främre delen av hjärnan. Att planera långsiktigt och bedöma konsekvenser är inte tonåringens främsta gren, ens i nyktert tillstånd. En alkoholpåverkad hjärna gör ditt barn mer benägen att kasta sig ut i situationer utan skyddsnät. Att råka ut för en olycka eller hamna i bråk är saker som kan få konsekvenser långt efter att baksmällan klingat av.   

5 minuter!  

Så lång tid tar det för alkoholen att nå hjärnan. Efter 10 minuter påverkas kognitiva funktioner och beteenden. Effekten håller i sig i några timmar, beroende på hur stor mängd man dricker. 

Risk för beroende

Att dricka kan skapa en positiv känsla i kroppen. Självförtroendet blir bättre. Man vågar göra saker som känns omöjliga i nyktert tillstånd. Lyckohormonerna dopamin och endorfin frigörs. Men känslan är övergående. Dels försvinner effekten ju fullare man blir, och dels vänjer sig hjärnan vid hormonpåslaget om man dricker regelbundet. Man behöver alltså mer och mer alkohol för att få samma effekt, och lägger på så sätt grunden till ett framtida beroende. Självförtroendet naggas på vägen ner. När man dricker lär sig hjärnan att längta efter det intensiva rus som alkoholen ger, vilket gör att risken för att bli beroende ökar om man dricker när man är ung, jämfört med att vänta i några år.  

Deppigt värre 

Alkohol kan leda till ångest, depression och psykisk ohälsa. Samtidigt göder psykisk ohälsa behovet av att dricka mer för att tillfälligt dämpa de jobbiga känslorna. Det blir lätt en ond cirkel som kan vara svår för en tonåring att ta sig ur.