Prata med din tonåring om alkohol

6 strategier när du pratar med tonåringen om alkohol

Att prata om viktiga och laddade ämnen är inte alltid enkelt. Även om du möts av tveksamhet eller tystnad när du försöker prata om alkohol, fortsätt att försöka. Våga tro att dina ord betyder något.

Tänk på inledningen 

I laddade samtal är det vanligt att använda uttryck som” du måste” eller ” du är alltid”. För att det känns viktigt att få den andra att förstå. Men chansen att få till ett bra samtal är större om du börjar med att förmedla dina känslor och upplevelser av situationen, genom att säga ”jag känner” eller ”jag tänker”.  

Undvik förhör

Undvik att göra samtalet till en utfrågning – värna istället om dialogen. Lyssna aktivt och visa att du är intresserad av vad ditt barn har att säga. Det ökar chanserna för att din tonåring ska fortsätta att dela med sig av sina tankar och känslor.

Se bådas perspektiv

När vi är arga eller oroliga får vi ofta svårt att vara flexibla i tanken.
Kom ihåg att både ditt och ditt barns perspektiv är viktiga. Berätta
om din oro, men försök också att förstå hur ditt barn känner och
upplever situationen.

Tydliga förväntningar

Att lyssna till tonåringens upplevelser och känslor är viktigt, men som förälder är det också nödvändigt att våga sätta gränser. Var tydlig med
vilka regler som gäller när det kommer till alkohol. Det skapar trygghet. Kom ihåg att inget barn vill göra sina föräldrar besvikna.

Uppmuntra ärlighet

Om du vill att din tonåring ska vara ärlig behöver du tänka på hur du
reagerar när hen berättar om felsteg eller svåra saker som har hänt. Det
kan vara utmanande, men behåll lugnet och visa uppskattning när
ditt barn öppnar sig. Ilska och kritik stänger dialogen. Det låter kanske
som en självklarhet, men varje förälder vet hur svårt det kan vara i stunden.

Gör samtalet till en daglig rutin

Var uppmärksam på de stunder när din tonåring verkar vilja prata –
under bilresor, vid måltider eller när ni bara är hemma tillsammans. Det
kan vara samtal om stort och smått. Genom att vara tillgänglig när ditt
barn söker kontakt, kan hen bli mer bekväm med att prata med dig om
olika ämnen.