Bestämma regler kring alkohol med din tonåring

Avdramatisera eller säga nej?

Tonåringar och alkohol är inte alltid ett lätt ämne att hantera. Kan det vara en bra idé att bjuda hemma för att avdramatisera och lära ut ett måttligt drickande?

Olika föräldrar har olika förhållningssätt till tonåringar och alkohol. En del tycker till exempel att det är okej att bjuda hemma, kanske vid middagen, för att avdramatisera hela frågan, och lära ut hur man dricker måttligt. Men faktum är att det kan leda i fel riktning. Tillåtelse att ta en öl hemma kan tolkas som ett okej till att dricka även i andra sammanhang. 

Dubbla budskap

Att få ett ja till alkohol i vissa sammanhang och nej i andra kan bli svårt för tonåringen att förhålla sig till. Låter du din tonåring dricka hemma ger det intryck av att frågan om alkohol är förhandlingsbar, och det kan bli svårare att stå fast vid ditt nej om hen vill dricka med kompisarna. Forskning visar att tonåringar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer än andra ungdomar. De löper dessutom större risk för att bli beroende senare i livet.

Är det olagligt att bjuda hemma?

Det är inte olagligt att bjuda sin tonåring på ett glas vin till maten,
men det kan sända ut fel signaler. Att köpa alkohol så att din tonåring kan ta med sig ut – det är langning, och olagligt.

Att förvara alkohol hemma  

Flaskorna i barskåpet kan vara lockande för en tonåring. Få vuxna har stenkoll på om innehållet minskar lite då och då. Om du har alkohol ståendes hemma, kan det vara en bra idé att prata med din tonåring om vad du förväntar dig. Är du orolig kan du håll koll på innehållet i flaskorna, plocka undan eller förvara flaskorna bakom en låst dörr, för att hjälpa ditt barn att motstå frestelsen. 

28 procent

av gymnasieelever vars föräldrar tycker det är okej att de dricker, blir berusade varje månad.

Har ni olika syn på alkohol?  

Det är viktigt att de vuxna i familjen kommunicerar samma sak till barnen. Försök att komma överens med din medförälder om hur ni ska förhålla er till alkohol och festande, helst redan innan det blir aktuellt för er tonåring. Om andra vuxna i barnets närhet vill bjuda på alkohol är det viktigt att som förälder tydligt kommunicera att din tonåring inte får smaka.