IQ – för ett smartare förhållningssätt till alkohol

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Genom kunskap och kommunikation skapar IQ medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande. Därmed bidrar IQs arbete till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället, i enlighet med Systembolagets och IQs vision – ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Kunskap, Kommunikation och Nätverk.

Kunskap är grunden för IQs arbete

IQ tar fram och presenterar ny kunskap om attityder och olika aspekter av alkohol. Bland annat gällande normer och konsumtion. IQ paketerar också befintlig kunskap för att sedan sprida den med hjälp av olika kommunikationsinsatser och via IQs nätverk.

IQ Alkoholindex

IQs Alkoholindex är en årligt återkommande undersökning som mäter attityden till alkoholen i Sverige med betoning på berusningsdrickande i olika situationer. Det huvudsakliga syftet är att följa hur synen på alkohol förändras över tid.

Läs mer om Alkoholindex och IQs andra rapporter här

Nätverket kring ett smartare förhållningssätt

IQs nätverk samlar personer och aktörer som på olika sätt verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Nätverket fungerar som ett forum och kanal för att förmedla och utbyta kunskap, erfarenhet och inspiration.

IQ-projekt

Att samla på goda exempel, och berätta om dem för att inspirera, är en central del av IQs verksamhet. IQ identifierar och lyfter fram goda exempel som görs av såväl stora som små aktörer i samhället. Alla IQ-projekt bygger på konkreta insatser med syfte att minska alkoholens skadeverkningar och som lyckats ändra beteende och attityder kring alkohol.

Inspireras av IQ-projekten som finns presenterade här

Kommunikation som lyfter alkoholfrågan

IQs aktiviteter och insatser till utvalda målgrupper syftar till att skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring olika aspekter av alkohol. Här återfinns till exempel IQs egna kanaler, kampanjer i köpt media, brett PR-arbete, samt spridning av olika verktyg som bidrar till ett smartare förhållningssätt till alkohol.

FUF – Fotboll utan Fylla

En biosalong full med människor. Tre stycken står upp, viftar med armarna, skriker och ser upprörda ut. Fotboll utan fyllas logga ligger placerad i mitten av bilden

Fotboll utan Fylla är ett samarbete mellan IQ och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), tillsammans med fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Syftet är att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll. En effektmätning av satsningen visade bland annat att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent mellan 2015 och 2017.

Du kan läsa mer om FUF här

Tonårsparlören

Inför valborg lanseras Tonårsparlören – en handbok full av fakta, argument och tips till föräldrar för att stötta och underlätta samtal med tonåringar om alkohol.

På IQ.se kan du ladda ned eller beställa Tonårsparlören

Alkoholprofilen

IQ är ansvariga för Alkoholprofilen, ett webbtest med 14 enkla frågor som går ut på att kartlägga dina alkoholvanor för att på så sätt få information om vilka risker som finns med ditt drickande och hur du ligger till i jämförelse med andra.

Läs mer om Alkoholprofilen och testa dina vanor här

Nyfiken på IQ?

Har du frågor och funderingar om IQs verksamhet, finns det mycket mer att läsa på IQs hemsida, på IQs Facebook, Instagram eller LinkedIn.

Du är också alltid välkommen att mejla IQ, info@iq.se.