Vår företagsledning

Systembolaget består av sex avdelningar: Medarbetare och Organisation, Affärssupport, Försäljning, Transformation och Digitalisering, Sortiment och Varuförsörjning samt Hållbarhet och Kommunikation.

Ann Carlsson Meyer

Verkställande direktör

Född: 1966

Anställd: 2022

Utbildning och tidigare erfarenhet: Ann Carlsson Meyer har varit vd och koncernchef för Apoteket AB sedan 2010. Dessförinnan var hon under många år verksam inom ICA-gruppen där hon bland annat varit chef för affärsområdet ICA Sverige. Hon är styrelseledamot i Vattenfall AB och SNS. Ann Carlsson Meyer är utbildad vid Stockholms universitet inom Personal- och organisationsutveckling. 

Läs mer om Ann

Mattias Segelmark

Chef Medarbetare och Organisation

Född: 1972

Anställd: 2023

Utbildning och tidigare erfarenhet: Examen Personal, Arbete och Organisationsprogrammet från Stockholms Universitet samt är även legitimerad sjuksköterska och steg 1 utbildad psykoterapeut med inriktning KBT/ACT. Innan Systembolaget har Mattias innehaft ledande HR- samt kommersiella roller i över 20 år på företag som SAS, Mobiloperatören 3, Swedbank, GANT och Akademikliniken.

Merlin Poljak

Chef Affärssupport

Född: 1966

Anställd: 2022

Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom från Örebro universitet. Merlin har tidigare haft rollen som Chief Financial Officer (CFO) på ICA Sverige och Rimi Baltic och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.

Hans Jungland

Chef Försäljning och Vice verkställande direktör

Född: 1965

Anställd: 2003

Utbildning och tidigare erfarenhet: Internutbildningar på exekutiv nivå. Hans kommer närmast från tjänsten som avdelningschef för Butiksutveckling på Systembolaget. Dessförinnan var han försäljningschef för det norra försäljningsområdet. Tidigare har han arbetat som avdelningschef/kategorichef på Coop, försäljningschef på Stor&Liten och butikschef på Konsum.

Gustav Lovén

Chef Transformation och Digitalisering

Född: 1981

Anställd: 2017

Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Cornell University. Gustav kommer närmast från en tjänst som strategichef på Systembolaget. Dessförinnan har Gustav haft olika ledarroller inom H&M, globalt och i Asien, samt arbetat som strategikonsult på Ericsson och Bain & Company.

Sara Norell Murberger

Chef Sortiment och Varuförsörjning 

Född: 1964

Anställd: 2007

Utbildning och tidigare erfarenhet: Diplomerad sommelier, ledarskapsutbildningar på exekutiv nivå. Sara kommer senast från en roll som affärsområdeschef på Arvid Nordquist HAB och arbetade innan dess som Food & Beverage Manager på hotellkedjan SAS Radisson. 

Malin Sandquist

Chef Hållbarhet och Kommunikation

Född: 1972

Anställd: 2012

Utbildning och tidigare erfarenhet: Jur kand. Malin har tidigare arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co.