Så styrs Systembolaget

Företagsledning

Systembolaget består av sex avdelningar: Medarbetare och Organisation, Affärssupport, Försäljning, Transformation och Digitalisering, Sortiment och Varuförsörjning samt Hållbarhet och Kommunikation.

Ann Carlsson Meyer

Verkställande direktör

Född: 1966
Anställd: 2022

Utbildning: Fil.kand. Personal och arbetslivsfrågor Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet: VD Apoteket AB, uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef för Affärsområden i ICA Sverige AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Vattenfall AB, och SNS, Svensk Handel samt Svenskt Näringsliv.

Läs mer om Ann

Mattias Segelmark

Chef Medarbetare och Organisation

Född: 1972

Anställd: 2023

Utbildning: Examen Personal, Arbete och Organisationsprogrammet från Stockholms Universitet samt är även legitimerad sjuksköterska och steg 1 utbildad psykoterapeut med inriktning KBT/ACT. 

Tidigare erfarenhet: Innehaft ledande HR- samt kommersiella roller i över 20 år på företag som SAS, Mobiloperatören 3, Swedbank, GANT och Akademikliniken.

Merlin Poljak

Affärssupport

Född: 1966

Anställd: 2022

Utbildning: Civilekonom från Örebro universitet.

Tidigare erfarenhet:  Chief Financial Officer (CFO) på ICA Sverige och Rimi Baltic och olika ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Returpack Svenska AB.

Hans Jungland

Vice verkställande direktör och försäljning

Född: 1965

Anställd: 2003

Utbildning: Utbildningar på exekutiv nivå.

Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör för Försäljning, tidigare chef för butiksutveckling på Systembolaget, avdelningschef/kategorichef på Coop och försäljningschef på Stor & Liten.

Gustav Lovén

Transformation & Digitalisering

Född: 1981

Anställd: 2017

Utbildning och tidigare erfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Cornell University. 

Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör med ansvar för Strategi & Erbjudande på Systembolaget, olika ledarroller inom H&M, globalt och i Asien, samt strategikonsult på Ericsson och Bain & Company.

Sara Norell Murberger

Sortiment & Varuförsörjning 

Född: 1964

Anställd: 2007

Utbildning: Diplomerad sommelier och ledar- och chefsutvecklingsprogram inkl. Hotel Management Program Cornell University, Handelshögskolan Executive Education samt Programme in Resilience Thinking vid Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör för Sortiment och Inköp på Systembolaget, affärsområdeschef på Arvid Nordquist HAB samt Food & Beverage Manager på hotellkedjan SAS Radisson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Amfori.

Malin Sandquist

Hållbarhet & Kommunikation

Född: 1972

Anställd: 2012

Utbildning: Jur. Kand. vid Uppsala universitet, Novare Management Program, Foundations for Business Leadership vid IMD, Executive Programme in Resilience Thinking vid Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet: Avdelningsdirektör Bolag & Samhälle på Systembolaget, Chefsjurist på Systembolaget, Advokat och delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande IQ-initiativet AB samt styrelseledamot APL AB, styrelsesuppleant Styrelsekraft.