Så styrs Systembolaget

Organisationsstruktur

Verksamheten bedrivs i Sverige via 450 butiker. Utöver butikerna finns cirka 480 ombud där kunderna kan beställa varor för avhämtning. Systembolaget erbjuder även hemleverans till hela Sverige.

Verksamheten bedrivs i Systembolaget AB och de helägda dotterbolagen IQ-initiativet AB och AB K14 Näckströmsgatan. IQ-initiativet arbetar med information i syfte att förebygga och minska alkoholrelaterade skador. K14 Näckströmsgatan förvaltar Systembolagets rörelsefastigheter.

Systembolaget AB ägs till 100 procent av svenska staten och antalet aktier är 360 000.

På Systembolaget finns sex verksamhetsområden:

  • Försäljning
  • Sortiment och Varuförsörjning
  • Medarbetare och Organisation
  • Hållbarhet och Kommunikation
  • Transformation och Digitalisering
  • Affärssupport