Våra policyer

För att Systembolaget i alla lägen ska agera ansvarsfullt och ha ordning och reda krävs att alla medarbetare agerar utifrån gällande lagar, policyer, interna regler och våra gemensamma värderingar. Systembolagets policyer beslutas av styrelsen en gång per år.