Medarbetarpolicy

Systembolagets affärsidé är att med ansvar och bästa service sälja alkoholdrycker och ge kunskap om mat, dryck och hälsa. En förutsättning för att Systembolaget ska klara det uppdraget är att vi har kompetenta och engagerade medarbetare som aktivt valt att göra skillnad, i enlighet med sitt uppdrag och våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande. Våra värderingar ska vägleda oss i vårt uppdrag som ledare och medarbetare inom Systembolaget.

1. Inledning

Systembolagets affärsidé är att med ansvar och bästa service sälja alkohol­drycker och ge kunskap om mat, dryck och hälsa. En förutsättning för att Systembolaget ska klara det uppdraget är att vi har kompetenta och engagerade medarbetare som aktivt valt att göra skillnad, i enlighet med sitt uppdrag och våra värderingar omtänksam, kunnig och inspirerande. Våra värderingar ska vägleda oss i vårt uppdrag som ledare och medarbetare inom Systembolaget.

2. Övergripande målsättning

Vi som medarbetare är stolta över vår prestation och hur vi bidrar till vår vision. Systembolaget är en arbetsplats som erbjuder eget ansvarstagande, utveckling och arbetsglädje.

Denna policy beskriver de åtaganden och de möjligheter våra ledare och medarbetare har för att Systembolaget på bästa sätt ska fullgöra sitt uppdrag samt de åtaganden och det ansvar som Systembolaget som arbetsgivare har.

3. Ansvar

Systembolaget ska kännetecknas som en attraktiv arbetsgivare. Systembolaget erbjuder goda anställningsvillkor, utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö. Detta medför att medarbetarna har goda förutsättningar för att prestera och bidra till goda resultat, känna arbetsglädje och utvecklas. Vi tar tillvara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter genom dialog och samverkan. Detta leder till stor delaktighet, motivation och engagemang för vårt uppdrag och vårt dagliga arbete att imponera på våra kunder.

Alla medarbetare ska aktivt delta i verksamheten och dess förbättringsarbete och alla har ett personligt ansvar för sin professionella utveckling. Med sina erfarenheter, kompetenser och förmågor, bidrar alla till att vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Våra medarbetare kan göra skillnad - varje dag!

Som medarbetare är vi alltid goda representanter för Systembolaget oavsett vi är på jobbet eller inte.

4. Det betyder att:

 • Vi rekryterar och utvecklar medarbetare som delar vår vision och våra värderingar.
 • Vi arbetar aktivt med att utveckla och lära mer utifrån de behov vi har i vår roll och att vi säkrar att det finns relevant kompetensutveckling att få.
 • Vi ligger i framkant som arbetsgivare. Vi ser värdet av inkludering och en utökad kompetens på våra arbetsplatser och vi strävar efter att spegla samhället väl när vi attraherar nya medarbetare till företaget.
 • Vi skapar delaktighet och engagemang och tar tillvara allas motivation, kunskaper och erfarenheter genom dialog och samverkan.
 • Vi skapar förutsättningar för en god prestationsmiljö genom dialog, reflektion och återkoppling för att nå verksamhetsmässiga och individuella mål.
 • Vi ger goda möjligheter för de som har ambition att utvecklas vidare inom företaget.
 • Vi vill att våra medarbetare ska ha balans mellan arbete och privatliv. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar med detta genom en ständig dialog om förutsättningarna för att skapa denna.
 • Arbete med hälsofrågor är en naturlig del i vardagen.

5. Årlig omprövning

Samtliga policyer omprövas årligen av styrelsen.

6. Interna regler kopplade till denna Medarbetarpolicy

 • Intern regel för att motverka och hantera diskriminering och kränkande särbehandling
 • Intern regel för brandskydd

Vidare är följande dokument kopplade till denna policy:

 • Policy för mångfald och inkludering
 • Plan för inkludering
 • Policy för arbetsmiljö och hälsa

__________________________