Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Göran Hägglund

Ordförande

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och branschutbildning inom försäkring och finansiella tjänster

Övriga uppdrag: Ordförande för Feelgood Svenska AB och Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB (urval).

Invald: 2020

Tidigare uppdrag: Ordf. för Pensionsmyndigheten 2016-18. Partiledare 2004-15. Socialminister 2006-14. Riksdagsledamot 1991-2015 (urval)

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Viveca Bergstedt Sten

Viveca Bergstedt StenFödd: 1959

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och Eknö Hemman.

Invald: 2014

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005-2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 1996–2003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Anders Ehrling

Anders EhrlingFödd: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Keolis Sverige AB. Styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB, Parks & Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: 23 år inom SAS varav de sista 5 åren som VD SAS Sverige. Koncernchef Scandic Hotels AB och BRA Sverige AB. Styrelsen för Helsa Vårdutveckling AB, Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa, Swedavia, Åre Destination, Nordic Cinema Group, A-Katsastus OY, Unlimited Travel Group, West Atlantic Airways.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Ulrika Eriksson

Ulrika ErikssonFödd: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, IFL Företagsledar-programmet.

Invald: 2019

Övriga uppdrag: Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Tidigare uppdrag: VD KungSängen Group AB, vice VD/Försäljningsdirektör Apoteket AB, vice VD AB Svenska Pressbyrån, styrelseledamot i Bong AB och Pro Pac International AB/Bong Packaging Solutions.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Cecilia Halle 

Bild på Cecilia HalleFödd: 1969

Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: : Ämnesråd och biträdande enhetschef för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa. Ordinarie ledamot i styrelsen för den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA Board). Ledamot i Nationella styrgruppen för ALFavtalet

Invald: 2017

Tidigare uppdrag: Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården 2015–2018. Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid
Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Barbro Holmberg

Barbro HolmbergFödd: 1952

Huvudsaklig utbildning: Socionomexamen, förvaltningslinjen

Övriga uppdrag: Ordförande Statens Servicecenter. Ordförande i Utredningen om civilt försvar. Ledamot Högskolan i Gävle, Riksdagens Arvodesnämnd, Advokatsamfundets Disciplinnämnd, Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB.

Invald: 2018

Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Statsråd. Generaldirektör. Statssekreterare Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen

Frida Johansson Metso

Frida Johansson MetsoFödd: 1984

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet

Övriga uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting

Invald: 2016

Tidigare uppdrag: Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse 2011-2017, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2010-2017, ledamot i Stockholms socialnämnd, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007-2010

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Johan Carlson

Född: 1954

Huvudsaklig utbildning: Läkare

Övriga uppdrag: ATG:s styrelse

Invald: 2022

Tidigare uppdrag: GD Folkhälsomyndigheten 2014-2021, GD Smittskyddsinstitutet
2009-2013, Chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning 2005-2009

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Mats Pertoft

Född: 1954

Huvudsaklig utbildning: Eurytmist (waldorfdanslärare)

Övriga uppdrag: Kommunfullmäktige Södertälje

Invald: 2022

Tidigare uppdrag: Kommunalråd (MP) Södertälje 2000-2006, Riksdagsledamot
(MP) 2006-2018 (med några pauser)

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Robert Adrell (ordinarie)

Robert AdrellFödd: 1964

Huvudsaklig utbildning:  
Kemi, Statsvetenskap, Historia och Ekonomisk historia på Göteborgs Universitet

Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovningshandledare sedan 1987, ledamot Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/ Unionen, Sektionsordförande SPF/ Unionen Västra Försäljare

Utsedd: 2018

Karin Larsson (suppleant)

Karin LarssonFödd: 1958

Huvudsaklig utbildning:  Gymnasieutbildningar inom vård

Övriga uppdrag: Anställd försäljare sedan 1989. Ledamot i Föreningsstyrelsen i Systembolagets Personalförening SPF Unionen, ledamot i Systembolagets Pensionsstiftelse, ledamot i Arbetsmiljökommittén och samordnande arbetsmiljöombud (SAMO) för Systembolaget. Förbundsrevisor Unionen.

Utsedd: 2012

Andreas Bengtsson

Andreas BengtssonFödd: 1973

Huvudsaklig utbildning: Gymnasielärare samhällskunskap och engelska

Övriga uppdrag: Vice ordförande & Internationell sekreterare  SPF Unionen, Regionordförande Unionen Västerbotten 

Utsedd: 2022