Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Göran Hägglund

Ordförande

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och branschutbildning inom försäkring och finansiella tjänster.

Övriga uppdrag: Ordförande för Feelgood Svenska AB och Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB (urval).

Invald: 2020

Tidigare uppdrag: Ordf. för Pensionsmyndigheten 2016–2018. Partiledare 2004–2015. Socialminister 2006–2014. Riksdagsledamot 1991–2015 (urval).

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och Eknö Hemman.

Invald: 2014

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005–2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 1996–2003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Anders Ehrling

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Keolis Sverige AB. Styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB, Parks & Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: 23 år inom SAS varav de sista 5 åren som VD SAS Sverige. Koncernchef Scandic Hotels AB och BRA Sverige AB. Styrelsen för Helsa Vårdutveckling AB, Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa, Swedavia, Åre Destination, Nordic Cinema Group, A-Katsastus OY, Unlimited Travel Group, West Atlantic Airways.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Ulrika Eriksson

Född: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, IFL Företagsledar-programmet.

Invald: 2019

Övriga uppdrag: Affärsområdeschef Attendo Skandinavien.

Tidigare uppdrag: VD KungSängen Group AB, vice VD/Försäljningsdirektör Apoteket AB, vice VD AB Svenska Pressbyrån, styrelseledamot i Bong AB och Pro Pac International AB/Bong Packaging Solutions.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Född: 1984

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting.

Invald: 2016

Tidigare uppdrag: Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse 2011–2017, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2010–2017, ledamot i Stockholms socialnämnd, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007–2010.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Leif Ljungqvist

Född: 1971

Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Kansliråd/Investment director Finansdepartementet. Styrelseledamot Sveaskog AB, Teracom Group AB, AB Svenska Spel.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot bland annat Samhall AB, Apoteket AB, Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning. Aktieanalytiker 1998–2006.
Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Anna Bäck

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola, Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Nordnet AB, Permobil AB, Precis Digital AB (från maj) samt i en rad mindre bolag varav två är i egen ägo och ett par hör till Permobil.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: VD Kivra AB, styrelseledamot Kivra Oy, Kivra Sverige AB, Kivra Global IP, Associate Partner McKinsey & Company, Styrelseledamot Teleopti AB.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Håkan Åkerström

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: VD Bergendahl Home, Styrelseledamot i Sabis, Styrelseordförande Tendmill.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: VD Bergendahls Food, VD Martin & Servera, VD Dagab.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Pernilla Walfridsson

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid Växjö Universitet.

Övriga uppdrag: CFO i Clas Ohlson AB (publ). Styrelseledamot i flera av Clas Ohlsons AB (publ)s dotterföretag. Styrelseledamot CTEK AB (publ).

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: CFO i Nobina AB (publ), CFO för Byggmax Group AB (publ), Styrelseledamot i flera av Nobina ABs och Byggmax Group ABs dotterföretag. Styrelseledamot i NetOnNet AB, Sortera Holding AB, Sortera Group AB och Ahlström-Munksjö Oyj.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Robert Adrell (ordinarie)

Född: 1964

Huvudsaklig utbildning:  
Kemi, Statsvetenskap, Historia och Ekonomisk historia på Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovningshandledare sedan 1987, ledamot Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/ Unionen, Sektionsordförande SPF/ Unionen Västra Försäljare.

Utsedd: 2018

Andreas Bengtsson

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Gymnasielärare samhällskunskap och engelska.

Övriga uppdrag: Vice ordförande & Internationell sekreterare  SPF Unionen, Regionordförande Unionen Västerbotten.

Utsedd: 2022 

Malin Ljungstedt (suppleant)

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: 3-årig ekonomisk linje, Arbetsrätt Stockholms Universitet 15 poäng.

Övriga uppdrag: Försäljare sedan 1998, Ledamot i arbetsmiljökommittén, Ledamot i föreningsstyrelsen/Ekonomiansvarig, Vice ordf/Svealand Försäljare.

Utsedd: 2023

Maria Hagström (suppleant)

Född: 1964

Huvudsaklig utbildning: Sommelier, Ledarskap, Beklädnadsteknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i SPF Unionen, Ledamot i HK-sektionens styrelse.

Utsedd: 2023