Så styrs Systembolaget

Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Göran Hägglund

Ordförande

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och branschutbildning inom försäkring och finansiella tjänster.

Övriga uppdrag: Ordförande för Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och ordförande för Cancerfonden samt Ordförande för 2023 års Public service-kommitté.

Invald: 2020

Tidigare uppdrag: Ordf. för Pensionsmyndigheten 2016–2018. Partiledare 2004–2015. Socialminister 2006–2014. Riksdagsledamot 1991–2015.

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Jur. Kand. Stockholms universitet och civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och 1,6 Miljonersklubben. Styrelseordförande Vogue Scandinavia/Four North.

Invald: 2014

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia. Ledamot Svensk Kassaservice AB och Strålfors AB och Post Danmark. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Anders Ehrling

Född: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Keolis Sverige AB samt ordförande Brödernas restaurangkedja. Styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Parks & Resorts Scandinavia AB, 23 år inom SAS varav de sista fem åren som VD SAS Sverige. Koncernchef Scandic Hotels AB och BRA Sverige AB. Styrelsen för Coor Service Management, Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa, Swedavia, Åre Destination, Nordic Cinema Group, A-Katsastus OY, Unlimited Travel Group, Helsa Vårdutveckling AB.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Ulrika Eriksson

Född: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, IFL Företagsledar-programmet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Kronan Apotek och Allevi AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: Affärsområdeschef/VD Attendo Skandinavien, VD KungSängen Group AB, vice VD/Försäljningsdirektör Apoteket AB, vice VD AB Svenska Pressbyrån, styrelseledamot i Vårdföretagarna, Bong AB och Pro Pac International AB

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Född: 1984

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskades rehabilitering.

Invald: 2016

Tidigare uppdrag: Tidigare psykolog Transkulturellt Centrum i Region Stockholm. Psykolog och Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot i Liberalernas partistyrelse, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige, Stockholms socialnämnd samt miljö och hälsoskyddsnämnd samt ordförande i Liberalernas ungdomsförbund.

Leif Ljungqvist

Född: 1971

Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Kansliråd/Investment director Finansdepartementet. Styrelseledamot Sveaskog AB, Teracom Group AB, AB Svenska Spel.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot bland annat Samhall AB, Apoteket AB, Akademiska Hus AB, AB Svensk Bilprovning. Aktieanalytiker 1998–2006.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Anna Bäck

Född: 1972

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola, Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Tradera, Nordnet AB, Permobil AB, Styrelsemedlem i Svenska Skidskytteförbundet, Precis Digital AB (från maj) samt i en rad mindre bolag varav två är i egen ägo och ett par hör till Permobil.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: CTO Glocalnet AB. VD Kivra AB, styrelseledamot Kivra Oy, Kivra Sverige AB, Kivra Global IP, Associate Partner McKinsey & Company, Styrelseledamot Teleopti AB.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Håkan Åkerström

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet.

Övriga uppdrag: VD Bergendahl Home, Styrelseledamot i Sabis, Styrelseordförande Tendmill.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: VD Bergendahls Food, VD Martin & Servera, VD Dagab.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Pernilla Walfridsson

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i företagsekonomi vid Växjö Universitet.

Övriga uppdrag: CFO i Clas Ohlson AB (publ). Styrelseledamot i flera av Clas Ohlsons AB (publ)s dotterföretag. Styrelseledamot CTEK AB (publ) och Nimlas Group AB.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: CFO i Nobina AB (publ), CFO för Byggmax Group AB (publ), Styrelseledamot i flera av Nobina ABs och Byggmax Group ABs dotterföretag. Styrelseledamot i NetOnNet AB, Sortera Holding AB, Sortera Group AB och Ahlström-Munksjö Oyj.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Katarina Areskoug Mascarenhas

Född: 1965

Huvudsaklig utbildning: Internationella ekonomlinjen från Lunds universitet. Master of International Management från Thunderbird, Phoenix, Arizona.

Övriga uppdrag: Styrelseordf Centrum för Europaforskning, Lunds univ, Styrelseledamot SIDA, Styrelseledamot ISDP, Grundare rådgivningsbyrån ImpactEurope AB.

Invald: 2023

Tidigare uppdrag: Tjänsteman i UD och EU-kommissionen, statssekreterare för EU och internationella frågor hos statsminister Fredrik Reinfeldt 2010-2014, Chef för EU-kommissionens kontor i Sverige 2015-2020.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Robert Adrell (ordinarie)

Född: 1964

Huvudsaklig utbildning: Studerat kemi, statsvetenskap, historia och ekonomisk historia på Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovningshandelare sedan 1987, Ordförande Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/Unionen.

Utsedd: 2018

Andreas Bengtsson

Född: 1973

Huvudsaklig utbildning: Gymnasielärare samhällskunskap och engelska. Arbetsrättsutbildning på Stockholm Universitet och CSR-utbildning på Luleå Tekniska Universitet.

Övriga uppdrag: Vice ordförande & internationell sekreterare SPF Unionen, regionordförande Unionen Västerbotten. Central förhandlare för chefer i butik i Norr.

Utsedd: 2022

Malin Ljungstedt (suppleant)

Född: 1968

Huvudsaklig utbildning: 3-årig ekonomisk linje, Arbetsrätt Stockholms Universitet 15 poäng.

Övriga uppdrag: Försäljare sedan 1998, Ledamot i arbetsmiljökommittén, Ledamot i föreningsstyrelsen/Ekonomiansvarig, Vice ordf/Svealand Försäljare.

Utsedd: 2023

Maria Hagström (suppleant)

Född: 1964

Huvudsaklig utbildning: Sommelier, Beklädnadsteknisk utbildning.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i SPF Unionen, Ledamot i HK-sektionens styrelse.

Utsedd: 2023