Vår styrelse

Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.

Ledamöter

Göran Hägglund

Göran HägglundOrdförande

Född: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning och företags- och branschutbildning inom försäkring och finansiella tjänster.

Övriga uppdrag: Ordförande för Samtrafiken i Sverige AB. Styrelseledamot för Ellevio AB och Frisq Holding AB (urval). 

Invald: 2020.

Tidigare uppdrag: Ordf. för Pensionsmyndigheten 2016-18. Partiledare 2004-15. Socialminister 2006-14. Riksdagsledamot 1991-2015 (urval).

Oberoende: Ordföranden bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Viveca Bergstedt Sten

Viveca Bergstedt StenFödd: 1959.

Huvudsaklig utbildning: Jur kand Stockholms universitet, civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Författare och föreläsare. Styrelseledamot Stiftelsen Stora Sköndal och Eknö Hemman.

Invald: 2014. 

Tidigare uppdrag: Chefsjurist och Corporate Secretary PostNord AB, chefsjurist och Corporate Secretary Posten AB, chefsjurist LetsBuyit.com, chefsjurist Amadeus Scandinavia (då SMART AB) samt Corporate Legal Counsel SAS. Styrelseledamot i Svensk Kassaservice AB, Strålfors AB och Post Danmark A/S. Ledamot av Svenskt Näringslivs Juridiska Referensgrupp 2005-2011, ledamot i Utredningen om Mutor (Ju 2009:05): Arbetsgruppen samt ledamot av IT-Observatoriet/IT-Kommissionen 19962003.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Robert Damberg

Bild på Robert DambergFödd: 1982.

Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Träningsansvarig Friskis&Svettis Linköping, Ledamot av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen i Region Östergötland

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: 

Landstingsråd, Politisk sekreterare, Språkrörssekreterare, Förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Anders Ehrling

Anders EhrlingFödd: 1959

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Keolis Sverige AB. Styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB, Parks & Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.

Invald: 2019

Tidigare uppdrag: 23 år inom SAS varav de sista 5 åren som VD SAS Sverige. Koncernchef Scandic Hotels AB och BRA Sverige AB. Styrelsen för Helsa Vårdutveckling AB, Svenskt Näringsliv, Trygg Hansa, Swedavia, Åre Destination, Nordic Cinema Group, A-Katsastus OY, Unlimited Travel Group, West Atlantic Airways.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Ulrika Eriksson

Ulrika ErikssonFödd: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, IFL Företagsledar-programmet.

Invald: 2019

Övriga uppdrag: Affärsområdeschef Attendo Skandinavien

Tidigare uppdrag: VD KungSängen Group AB, vice VD/Försäljningsdirektör Apoteket AB, vice VD AB Svenska Pressbyrån, styrelseledamot i Bong AB och Pro Pac International AB/Bong Packaging Solutions.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Cecilia Halle 

Bild på Cecilia HalleFödd: 1969.

Huvudsaklig utbildning: Förvaltningslinjen med inriktning internationella organisationer vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Ämnesråd och gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet. Ordförande i den Nationella expertgruppen för att förbättra tillgängligheten i cancervården som ingår i regeringens satsning på cancervården 20152018. Representant för Sverige i EU:s högnivågrupp för hälsa.

Invald: 2017.

Tidigare uppdrag: Kansliråd, Hälso- och sjukvårdsenheten, Socialdepartementet. Huvudsekreterare i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden. Expert i den statliga utredningen om den högspecialiserade vården. Expert i den statliga utredningen om en ny läkarutbildning. Kansliråd, Internationella funktionen vid Samordningskansliet, Socialdepartementet. Ämnessakkunnig vid Enheten för globalt samarbete, Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Barbro Holmberg

Barbro HolmbergFödd: 1952

Huvudsaklig utbildning: Socionomexamen, förvaltningslinjen.

Övriga uppdrag: Ordförande Statens Servicecenter. Ordförande i Utredningen om civilt försvar. Ledamot Högskolan i Gävle, Riksdagens Arvodesnämnd, Advokatsamfundets Disciplinnämnd, Orbaden Spa & Resort och Orsjö AB.

Invald: 2018.

Tidigare uppdrag: Ordförande i Indelningskommittén, landshövding i Gävleborgs län, eget konsultföretag som framför allt arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Statsråd. Generaldirektör. Statssekreterare Utrikesdepartementet.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Frida Johansson Metso

Frida Johansson MetsoFödd: 1984.

Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för krigs- och tortyrskaderehabilitering.

Invald: 2016.

Tidigare uppdrag: Psykolog vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar, ledamot av Liberalernas partistyrelse 2011-2017, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige 2010-2017, ledamot i Stockholms socialnämnd, ordförande i Liberalernas ungdomsförbund, LUF, 2007-2010.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Håkan Leifman

Håkan LeifmanFödd: 1963.

Huvudsaklig utbildning: Fil dr i sociologi vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Regional Direktör för Planet Youth (Nordiska länderna), egen företagare som expert och utredare på alkohol- tobak- och narkotikafrågor, doktor och forskare på Karolinska Institutet, SiS insynsråd

Invald: 2014.

Tidigare uppdrag: Direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, styrelseledamot i SAD (svenska föreningen för alkohol- och drogforskning) och Svenska Spels vetenskapliga råd.

Oberoende: Ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen.

Arbetstagarrepresentanter

Robert Adrell (ordinarie)

Robert AdrellFödd: 1964.

Huvudsaklig utbildning:  
Kemi, Statsvetenskap, Historia och Ekonomisk historia på Göteborgs Universitet.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare och dryckesprovningshandledare sedan 1987, ledamot Föreningsstyrelsen Systembolagets Personalförening/ Unionen, Sektionsordförande SPF/ Unionen Västra Försäljare.

Utsedd: 2018.

Maria Nilsson (ordinarie)

Maria NilssonFödd: 1965.

Huvudsaklig utbildning:  Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning och Grafikskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Anställd sedan 1988. Regionordförande för Unionen Stockholm

Utsedd: 2015.

Karin Larsson (suppleant)

Karin LarssonFödd: 1958.

Huvudsaklig utbildning:  Gymnasieutbildningar inom vård.

Övriga uppdrag: Anställd försäljare sedan 1989. Ledamot i Föreningsstyrelsen i Systembolagets Personalförening SPF Unionen, ledamot i Systembolagets Pensionsstiftelse, ledamot i Arbetsmiljökommittén och samordnande arbetsmiljöombud (SAMO) för Systembolaget. Förbundsrevisor Unionen.

Utsedd: 2012.

Nils Undall-Behrend (suppleant)


Nild Undall BehrendFödd: 1954.

Huvudsaklig utbildning:  Naturvetenskapligt gymnasium och maskiningenjör.

Övriga uppdrag: Anställd sedan 1982, butikschef sedan 1991. Ledamot i Systembolagets Personalförening. Ordförande i Chefsklubben Malmö. 

Utsedd: 2015.